Veebruar 2017, nr 2
FOTO: Mati Kose
Kuigi linnarahvas kartis esialgu, et veised tekitavad liiga palju sõnnikut ja rikuvad sellega merevee kvaliteedi, oli nende kartus asjatu – vee kvaliteet hoopis paranes.

Pideva karjatamise, vana pilliroo ja põõsastiku eemaldamise tulemusel kujundati ümber ligikaudu 220 hektarit Pärnu rannaniitu.

Telli voog RSS - linnalehmad
Telli voog RSS - linnalehmad