November 2013, nr 10
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Pärnu linna aasta õpetaja Kalle Viik teab, et hea õpetaja peab ajaga kaasas käima ja õpilastega võiks ka tunniväliselt hästi läbi saada.

Ajaleht Pärnu Postimees kirjeldas linna aasta õpetajaid kui inimesi, kes suhtuvad ellu aktiivselt, on sõbralikud ja oma tööle pühendunud. Gümnaasiumiastmes anti see tiitel Kallele, kes õpetab Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis eesti keelt ja kirjandust.

Telli voog RSS - üldharidus
Telli voog RSS - üldharidus