Ettevõtluse erinumber 2016
FOTO: Argo Ingver
Ester Oras rääkis, et koostöö ettevõtetega annab labori töötajatele uusi teadmisi ja kogemusi.

Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia laboris on hakatud aktiivselt tegelema ettevõtlikkuse arendamisega. Arheoloogia labori koordinaator Ester Oras rääkis, et põhjuseid selleks on mitmeid. 

Esmalt see, et ülikooli asjatundjate teadmisi, oskusi ja kogemusi vajatakse üha enam ja laiemalt erinevates kultuuripärandi valdkondades, näiteks muuseumiesemete täiendavates uuringutes, uute avastatud leidude hoiustamiseelses töötluses või välitööde dokumenteerimisel eriomaste vahenditega. 

Telli voog RSS - arheoloogid
Telli voog RSS - arheoloogid