Veebruar 2022, nr 1

Võrdsest kohtlemisest kõneldakse märgatavalt rohkem kui veel kümmekond aastat tagasi. Osa inimesi näeb selles väljast tulnud ideoloogia pealesurumist, teine osa aga nõustub, et rääkida tuleb.

Oktoober 2016, nr 9
FOTO: Adobe Stock
Igaüks, kes tajub häirivat, ähvardavat, vaenulikku, halvustavat, alandavat või solvavat õhkkonda, võib esitada kaebuse.

Tartu ülikooli personaliosakond koostas koostöös õppeosakonnaga võrdse kohtlemise juhendi, mis illustreerib erinevate näidetega võimalikke diskrimineerimise ja kiusamise olukordi. Juhend aitab seesuguseid situatsioone teadvustada ning suunab mures olijat lahenduse suunas.

Telli voog RSS - võrdse kohtlemise juhend
Telli voog RSS - võrdse kohtlemise juhend