Veebruar 2022, nr 1
Märksõnad: 
November 2017, nr 10
JOONISTUS: Marge Pärnits
Väitekirja kaitsmine toimus peahoone senati saalis.

Oktoobri alguses on ülikooli peahoone senati saali kogunenud mõniteist inimest Kadi Lubja doktoritöö kaitsmisele. Seinal rippuvate maalide rangeilmeliste rektorite pilkude all sätivad nõukogu ja muidu huvilised end U-kujulise, punaseks viimistletud tammespoonist laua taha. Reportaaž väitekirja kaitsmisest.

 

Mai 2017, nr 5
FOTO: Andres Tennus
Eveli Kallase sõnul on maailmas vähe uuritud kõiki lisategureid, mis tulenevad süstivast narkomaaniast.

Eelmisel kuul kaitses oma doktoritöö arstiteaduse erialal Eveli Kallas, kes uuris, kas ja kuidas mõjutab süstiv narkomaania nende inimeste immuunsüsteemi rakke ning seda, kas interleukiin-10 geeni erinevad variandid võiksid mõjutada HIV-i, B-hepatiiti ja C-hepatiiti nakatumist.

September 2015, nr 8
FOTO: erakogu
Lõhetähnik.
Märksõnad: 

Kalakasvanduste toel aegamisi taastuvad Eesti lõhepopulatsioonid rändavad lisaks kevadele merre ka sügiseti, avastas kalateadlane Martin Kesler koos kolleegidega.

19. sajandi keskel kudes lõhe 60 Läänemerre suubuvas jões, sealhulgas 12 Eesti jões. 1990. aastate lõpul olid aga asurkonnad säilinud vaid neljas siinses jões.

Kalade rände raskendatus, jõgede kasin veekvaliteet ja ülepüük on praeguseks hävitanud 70% lõhe kunagistest looduslikest populatsioonidest Läänemere aladel.

Lõhekaamera

September 2015, nr 8
FOTO: Margus Kulden / Wikimedia Commons
Naiste seksuaaltervise üks olulisemaid aspekte on rasedus.
Märksõnad: 

Abortide arv on Eestis kahekümne aastaga kolm korda vähenenud ja rasedused on enam plaanitud, kuid ligi viiendik naisi kannatab iga päev paarisuhtevägivalla all.

25. augustil kaitses Tartu ülikooli arstiteaduskonnas naistearst Made Laanpere doktoritööd «Naiste seksuaaltervist ja reproduktiivseid valikuid mõjutavad tegurid Eestis». Laanpere sõnul on meie riigis seksuaaltervist edendades valitud õige tee, kuid senisest suuremat tähelepanu tuleks pöörata paarisuhtevägivallale.

Kuidas te selle teemani jõudsite?

Detsember 2013, nr 11
Märksõnad: 

6. detsembril kell 10 kaitseb Marvi Remmik haridusteaduse erialal doktoritööd «Novice University Teachers' Professional Development and Learning as a Teacher: Opportunities and Conditions at Estonian Higher Education Institutions» («Algaja õppejõu professionaalsuse kujunemise võimalused Eesti kõrgkoolides»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendaja dots Mari Karm, oponent dots Erika Löfström (Helsingi ülikool, Soome).

 

Telli voog RSS - doktoritöö
Telli voog RSS - doktoritöö