Mai 2016, nr 5
FOTO: David Palmer / Wikimedia Commons
Liiga väikeste kaitsealade tõttu võivad ka metsisemängud teise kohta liikuda ning see võib mõjutada metsiste sigimist negatiivselt.
Märksõnad: 

Kuna metsise arvukus Eestis väheneb, tekivad küsimused, mis seda põhjustada võib. Üheks põhjuseks on peetud seda, et üleliia tegus metsamajandus, sealhulgas metsakuivendus suurendab kiskjate arvukust. Milline on olukord Eestis tegelikult?

Telli voog RSS - pesarüüste
Telli voog RSS - pesarüüste