Märts 2016, nr 3
FOTO: Andres Tennus
Tiia Ristolainen.
Märksõnad: 

Õppimisest peab saama eluviis. Ka ülikool annab oma panuse selle saavutamiseks. Oleme ju Tartu ülikooli arengukavas 2015.–2020. aastaks seadnud ambitsioonika eesmärgi: kasvada elukestva õppe ülikooliks, sh pakkuda paindlikke õppimisvõimalusi eri sihtrühmadele nii taseme- kui ka täiendusõppes.

Telli voog RSS - elukestev õpe
Telli voog RSS - elukestev õpe