Oktoober 2016, nr 9
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Nii nagu on tagasisidega, on ka aruteluga – kui see ei jõua asjasse puutuvate inimesteni, on üsna mõttetu omakeskis erinevate asjade üle arutleda ja nuriseda. Kuigi erinevate vaatenurkade läbikaalumine on küll omal kohal, ei ole neist midagi kasu, kui need argumendid ei jõua inimesteni, keda see otseselt puudutab.

Mai 2016, nr 5
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Doktorantide korraldatud uuringutest selgub, et kuigi ülikooli teadustöötajad ei teadvusta Tartu ülikooli arengukavva kirjapandud väärtusi, järgitakse ja tähtsustatakse neid siiski.

TÜ doktorandid ja magistrandid on juhtimise aines korraldanud viimased viis aastat uuringuid, saamaks teada, missugused on ülikooli töötajate väärtused. Sel aastal korraldasid neli rühma neli uuringut, mille ühine eesmärk oli kaardistada TÜ väärtused teadustöötajate hulgas. Iga rühm valis vabalt kaks valdkonda ja uuring kestis kaks nädalat.

Märts 2016, nr 3
FOTO: Andres Tennus
Eetikakeskuse töötajad õpetajatele mõeldud väärtuste mängu mängimas.
Märksõnad: 

Märtsis valmib TÜ eetikakeskuse välja töötatud menuka õpilastele suunatud väärtuste mängu «Väärtuste avastajad» laiendus, mis aitab koolides käsitleda pagulasteemasid.

Eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert tõstab lauale õpetajale mõeldud väärtuste mängu ja seletab, et enne õpilasteni jõudmist tuleb aidata õpetajatel aru saada, kuidas väärtusarutelud tekivad ja millised on mängureeglid. On ju õpetajad need, kelle kaudu mäng koolidesse jõuab ja kes seda oma tundides kasutavad.

Oktoober 2015, nr 9

Viimase poole sajandi jooksul on ühiskond kiirelt muutunud ning see hoog ei paista raugevat, pigem vastupidi. Tuleb küll märkida, et areng ei ole enam põhinenud olemasoleva lõhkumisel, vaid pigem selle tempokal ajakohastamisel, võttes arvesse nii tavapäraseid kui ka uusi ühiskondlikke üldmõisteid. Muu hulgas oleme hakanud vaatama sotsiaalsete hüvedega seotut teenusena, mõtestama ühiskonnas toimuvat ning pidevast võistlusest on saanud ühiskondliku määraja kõrval innustajagi.

Mai 2015, nr 5
FOTO: erakogu
Tiia Kõnnussaar
Märksõnad: 

Ülikooli argipäevas, nagu elus ikka, tekib tihti olukordi, kus ei ole üheselt selgeid lahendusi.

Ülikooli arengukava aastateks 2015–2020 toob teiste väärtuste kõrval (teaduspõhisus, akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia, avatus uutele ideedele, koostöö) välja inimkesksuse ja isikliku arengu:

«Väärtustame ülikoolis töötavaid ja õppivaid inimesi ning loome nende arenguks ja eneseteostuseks parimad tingimused ning innustava töö- ja õpikeskkonna.»

Teisalt tuuakse arengukavas välja ka vastutus kui väärtus:

Telli voog RSS - väärtused
Telli voog RSS - väärtused