Oktoober 2018, nr 9
FOTO: Mari-Liis Pintson

13. oktoobril 55. sünnipäeva tähistav humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop on ettevõtlik ja empaatiline inimeste ühendaja, kes innustab oma eeskujuga.

Margit Sutropi ema, emeriitprofessor Marika Mikelsaar ütleb, et tütrele iseloomulikud jooned – suur tahtmine kõigest osa saada, visadus ja esinemisjulgus – avaldusid juba varakult.

September 2018, nr 8
FOTO: Mats Volberg
Õpiku autorid Bruno Mölder, Roomet Jakapi ja Marek Volt on vorminud loengukursuse «Sissejuhatus filosoofiasse» õpikuks.
Märksõnad: 

11. septembril kell 18 esitletakse Tartu kirjanduse majas uut kõrgkooliõpikut «Sissejuhatus filosoofiasse», mis annab ülevaate nüüdisaja filosoofia peamistest valdkondadest ning pakub küllaga mõtteainet ka laiemale lugejaskonnale.

Raamatu autorid on Tartu Ülikooli õppejõud ja filosoofid Bruno Mölder, Roomet Jakapi ja Marek Volt, kes on alates 2008. aastast õpetanud ülikoolis sama pealkirjaga kursust.

Jaanuar 2016, nr 1
FOTO: erakogu
Märksõnad: 

Professor Daniel Cohnitz tuli Tartusse kümme aastat tagasi, et siin 30 kuuga luua teoreetilise filosoofia õppetool. Nüüdseks on Tartu ülikoolist saanud rahvusvaheliselt tunnustatud filosoofiakeskus ja Cohnitz liigub edasi Hollandisse.

Euroopa sotsiaalfondi toel ja Cohnitzi juhtimisel arendati ülikoolis välja teoreetilise filosoofia õppetool koos tegusa uurimisrühmaga. Pärast ametliku professuuri loomist 2008. aastal otsustas filosoof seda kohta taotleda ja Tartusse pikemaks jääda.

September 2013, nr 8
FOTO: Bruno Mölder
Professor Wolfgang Spohn

Juuni lõpus pidas Tartu ülikoolis Gottlob Frege loenguid teoreetilises filosoofias professor Wolfgang Spohn.

Spohn on Konstanzi ülikooli filosoofia ja teadusteooria õppetooli juhataja, tunnustatud teadusfilosoof ja Saksa teaduste akadeemia Leopoldina liige. 2012. aastal ilmus Oxfordi ülikooli kirjastuses tema mahukas raamat uskumuste dünaamikast «The Laws of Belief: Ranking Theory and Its Philosophical Applications», mille eest ta pälvis prestiižika Lakatosi preemia.

Palun võtke kokku oma Tartus peetud Frege loengute teema.

November 2013, nr 10
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Mis kasu on filosoofiast ühiskondlike probleemide lahendamisel ja kas valdkond, mis nimetab end praktiliseks filosoofiaks, oskab kuidagi aidata meid praktiliste probleemide lahendamisel? Tänapäeval kuuluvad praktilise filosoofia alla eelkõige poliitikafilosoofia, moraalifilosoofia (eetika) ning esteetika – just nende uurimissuundadega tegeletakse ka TÜ praktilise filosoofia osakonnas.
 

Detsember 2013, nr 11
FOTO: Ove Maidla
Rein Vihalemm.
Märksõnad: 

13. ja 14. detsembril Tallinnas toimuva üheksanda Eesti filosoofia aastakonverentsi avapäeval pühendatakse rahvusvaheline sessioon TÜ teadusfilosoofia professori Rein Vihalemma 75. sünnipäevale. Palusin kolleegil ja õpetajal rääkida oma tänasest tööst ja teadusfilosoofiks kujunemisest.

Millest kõneled aastakonverentsi ettekandes?

Telli voog RSS - filosoofia
Telli voog RSS - filosoofia