Märts 2015, nr 3
FOTO: erakogu
Liina Remm metsaveekogusid uurimas.
Märksõnad: 

Kuivendatud metsade hooldus ja märgalade taastamine vajab kavandamist praegusest laiemal skaalal, mis hõlmaks nii era- kui ka riigimetsi, räägib looduskaitsebioloog Liina Remm.

Metsaomaniku jaoks suurendab märja metsa kuivendamine puidutootlikkust. Hoogustab puude kasvu, aga (raiesmike soostumist takistades) ka noorte puude kasvama hakkamist.

Telli voog RSS - metsakuivendus
Telli voog RSS - metsakuivendus