September 2016, nr 8
FOTO: Adobe Stock
Lapse sõnavara arenguks on tarvis olukordi, kus laps tegutseb ja kui miski köidab lapse tähelepanu, siis peaks vanem talle seda olukorda või asja kirjeldama.

Tartu ülikooli koolipsühholoogia lektor Astra Schults uuris oma doktoritöös kuni peaaegu pooleteise aasta vanuste laste suhtlemise varajast arengut, sõnadest arusaamist ja žestide kasutamist. Peale selle said vastuse ka küsimused, missugused on eesti laste esimesed sõnad ja mis seda mõjutab.

Detsember 2014, nr 11
FOTO: Lucélia Ribeiro
Lapsed vajavad internetis toimetamisel nii vanemate kui ka õpetajate juhendamist, sest lisaks positiivsetele tegevustele võidakse kokku puutuda ka negatiivseid tundeid tekitava sisuga.
Märksõnad: 

Novembri alguses avalikustatud uuringu «EU Kids Online» tulemused viitavad mõningatele probleemidele, millega tuleb Eesti ühiskonnal tahes-tahtmata silmitsi seista. Peale selle panevad tulemused mõtlema Eesti meediahariduse efektiivsusele.

Telli voog RSS - lapsed
Telli voog RSS - lapsed