November 2014, nr 10
Märksõnad: 

1. jaanuaril avatava TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži direktoriks valiti eesti keele dotsent Kersti Lepajõe.

Lepajõed julgustas loodava kolledži direktori kohale kandideerima tema töökogemus nii õppejõu kui ka kõrgharidusametnikuna. «Kandideerimisel oli motivaator kindlasti ka huvitav võimalus olla uue struktuuriüksuse loomise juures ja kujundada selle arengut, arvestades ülikooli häid akadeemilisi traditsioone ja praegusi arengusuundi,» sõnas tulevane direktor.

Juuli 2014, nr 7

Filosoofiateaduskonna juurde luuakse maailma keelte ja kultuuride kolledž paindlike õppekavadega, mis võimaldavad senisest enam kombineerida eri keelte ja kultuuride õpet. Kõigi teaduskondade üliõpilastel on kolledžis võimalik õppida 25 keelt, testida oma keeleoskust ning arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust.

Telli voog RSS - keeltekolledž
Telli voog RSS - keeltekolledž