Juuni 2014, nr 6

Vana anatoomikumi vasakus tiivas paiknevad renoveeritud õppeklassid, kus on võimalused suhtlusõppeks kõige laiemas mõttes. «Rääkima» saab õppida tänapäevase esitlustehnikaga ja lihvida ka suhtlussuutlikkust inimeste vahel.

Telli voog RSS - haridusuuenduskeskus
Telli voog RSS - haridusuuenduskeskus