Title Text: 
Elustamiskatsetele vaatamata ei õnnestunud nukk Annele eluvaimu sisse puhuda.