Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirjaga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loomaökoloogia professorit Raivo Mändi.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis arstiteaduskonna lastekliiniku lastehaiguste dotsent Heli Grünberg.

TÜ väikese medaliga tunnustati 50. sünnipäeval rahandusosakonna raamatupidajat Ülle Luike.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna vanemteadur Peep Adamson; samuti arstiteaduskonna täienduskeskuse täienduskoolituse spetsialist Juta Punnek.

TÜ aumärgiga tunnustati loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi geoinformaatika vanemteadurit Kalle Remmi ja inimgeograafia vanemteadurit Antti Rooset.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval  sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitprofessor Jaan Mikk, 70. sünnipäeval raamatukogu erialainfotalituse referent Alla Saari, 50. sünnipäeval arstiteaduskonna spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja, spordimeditsiini ja taastusravi dotsent Eve Unt ning raamatukogu säilitus- ja konserveerimisosakonna desinfektor Külli Põhjala; samuti loodusmuuseumi pedagoog Aivo Tamm.

Jaga artiklit