Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse 2014. aasta sügissemestri stipendiaadid

Detsembri alguses anti üle TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiumid ja preemiad. 24 fondist jagatavat toetust sai ühtekokku 61 inimest kogusummas 83 434 eurot. Peale selle on kaheksal TÜ teaduskooli vilistlasel olnud võimalus sügissemestri jooksul tänu TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendiumile osaleda Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal Center For Applied Rationality seminaridel. Jaan Tallinna stipendiume on sügissemestril välja antud kokku 28 506 euro ulatuses.

Sügissemestri stipendiaadid on: prof Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium (500 eurot) – Piia Jõgi; ravimitootjate liidu stipendium (1000 eurot) – Georgi Nellis; Anu Raua stipendium (1000 eurot) – Anu Arm; Peeter Põllu stipendium (1920 eurot) – Ingrid Koni; Euroopa Komisjoni praktika stipendium (2000 eurot) – Kairi Kübarsepp; Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium (1350 eurot) – Kaie Nõmmik; prof Atko-Meeme Viru stipendium (2 stipendiumit á 1000 eurot) – Priit Purge, Martin Mooses; Fred Kudu stipendium (960 eurot) – Jaak-Heinrich Jagor; Reet Montoneni mälestusstipendium (650 eurot) – Marianne Saard; Urmas Sõõrumaa stipendium (2 stipendiumit á 1600 eurot) – Birgit Aasa, Anna Trine Raudsepp; Arno Mägi stipendium (1500 eurot) – Kristel Tael; Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium (1000 eurot) – Julius Juurmaa; laste kliiniliste uuringute fondi stipendium (950 eurot) – Riina Runnel; Prof Ülo Leppiku stipendium (3000 eurot) – Kristiina Rannikmäe; Lev Vassiljevi mälestusstipendium (1000 eurot) – Marek Karm; Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (2 stipendiumit á 1300 eurot) – Siiri Mägi, Sigrid Kuuse; Riigi Kinnisvara AS-i stipendium (2727 eurot) – Johanna Holvandus; CWT Estonia reisistipendium (9 stipendiumit kokku 7057 eurot) – Maido Merisalu (1200 eurot), Sander Siim (1000 eurot), Uku Vainik (505 eurot), Laura Jamsja (352 eurot), Mari-Liis Madisson (400 eurot), Anne Okas (800 eurot), Anna-Tisler Sala (1000 eurot), Eleri Aedmaa (1000 eurot), Carolin Siimenson (800 eurot); Fortumo stipendium (5 stipendiumit á 2000 eurot) – Kristine Leetberg, Dmitri Tšumak, Andre Tättar, Rodion Krjutškov, Joonas Puura; Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele (1280 eurot) – Geiu Rämmer; TÜ Raefondi stipendium (10 stipendiumit á 640 eurot) – Made Laas, Ingmar Pastak, Triin Paabo, Maarja Pild, Kerli Mooses, Sigrid Smidt, Mari Alavere, Mykyta Gorskykh, Maryna Tverdostup, Ekaterina Kornilitsina; TÜ Raefondi preemia (3000 eurot) – Ljudmila Vedina; Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium (12 stipendiumit á 1500 eurot) – Janika Raun, Mihkel Alavere, Orenti Kampus, Märten Rattasepp, Keit Mõisavald, Mai Soonberg, Annika Toomik, Helen Bunder, Mirt Kruusmaa, Maarja Soomann, Liisi Sünd, Ere Tuunas; Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (5 stipendiumit kokku 9960 eurot) – Tarvo Sillat (2800 eurot), Holger Nõmm (800 eurot), Ragnar Ilp (2360 eurot), Bret Kuldsaar (2200 eurot), Marion Kallakas (1800 eurot); TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium (28 507 eurot katab stipendiaatide CFAR seminari osalustasu ja reisikulud) – Kadi Liis Saar, Karl Erik Lillo, Maria Krajuškina, Ralf Ahi, Taavi Pungas, Erik Müürsepp, Enna Elismäe, Uku-Kaspar Uustalu.

 

Lennart Meri teadustöö auhind

Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) autorile või autorite kollektiivile. Konkursile võivad Tartu ülikooli magistri- ja muude teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada eeltoodud valdkondades taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele «A» kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul kaitstud või ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid.

Konkursist osavõtjatel tuleb esitada sihtasutuse juhatusele allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles märgitakse magistri- või teadustöö kaitsmise või ilmumise aeg ja koht, autori(te) kontaktandmed; magistritöö puhul juhendanud õppejõu arvamus (soovitus) koos tema kontaktandmetega; magistri- või teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt; nõuetekohaselt vormistatud ja köidetud magistri- või teadustöö (teadustöö äratrükid); muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.

Materjalid, mida on võimalik esitada digitaalsel kujul tuleks saata aadressil tysiht [at] ut.ee, paberkandjal materjalid aadressil Tartu ülikooli sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Välja kuulutatakse kaks auhinda: 1500 eurot magistritöö eest ja 3500 eurot muu teadustöö (k.a doktoritöö) eest. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

 

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Sellel aastal on teaduskondade teadusprioriteedid alljärgnevad: filosoofiateaduskond – humanitaarteadused, usuteaduskond – ühiskond ja religioon, õigusteaduskond – rahvusvaheline õigus, arstiteaduskond – spordimeditsiin, sotsiaal- ja haridusteaduskond – solidaarsus ja suveräänsus tänapäeva maailmas, kehakultuuriteaduskond – liikumis- ja sporditeadused, majandusteaduskond – teaduspoliitika, loodus- ja tehnoloogiateaduskond – loodusteadused ja tehnoloogia, matemaatika-informaatikateaduskond – matemaatika (funktsionaalanalüüs).

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (sisaldab andmeid taotleja kohta, ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest, ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile, ülevaadet ühiskondlikust tegevusest, täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurus); teadustöö kokkuvõte; kahe õppejõu soovitus, sh teaduskonna dekaani soovitus (elektroonilise taotluse osa); vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Stipendiumi suurus on 12 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 24. veebruaril.

 

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumide taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit