Raivo Mänd – 60

Juubel

2. detsembril tähistas oma 60. sünnipäeva TÜ zooloogia osakonna juhataja, professor Raivo Mänd.

Raivo on sündinud ja kasvanud Saaremaa looduse keskel. Oma lemmiktegevuseks peab ta siiani looduses uitamist, mis sai alguse koolipõlves Mullutu Suurlahe kallastel linde vaadeldes. Neist vaatlustest sugenenud sügavam huvi mõista elusolendite käitumist on saatnud Raivot tema pikal ja viljakal akadeemilisel teekonnal. Raivo Mänd lõpetas Tartu ülikooli 1978. aastal cum laude bioloogi-zooloogina. Kaheksa aastat hiljem kaitses ta kandidaadikraadi ökoloogias, teemaks linnumunade populatsioonisisene varieeruvus («ab ovo!»). Aastatel 1977–1998 töötas ta Eesti teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis teaduri, laborijuhataja, juhtivteaduri ja osakonnajuhatajana.

Alates 1992. aastast töötab ta Tartu ülikoolis loomaökoloogia korralise professorina. Aastail 2005–2007 juhatas Raivo TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituuti, alates 2007. aastast juhib ta TÜ ÖMI zooloogia osakonda. 2002. aastal tunnustati Raivo Männi juhitud teaduskollektiivi Eesti Vabariigi teaduspreemiaga bio-geoteadustes.

Raivo Männi sulest on ilmunud üle 60 rahvusvahelise teadusartikli. Värvuliste elupaigavalikut, sigimisstrateegiaid ning paarisuhteid käsitlevaid artikleid võib lugeda tänapäeva käitumisökoloogia klassikasse kuuluvateks. Vähemalt sama oluliseks võib lugeda Raivo panust teadusmõtte populariseerimisel. 1998. aastal ilmunud raamat «Elukunstnikud: teejuht käitumise ökoloogiasse» seletab muhedalt ja kaasahaaravalt loomade käitumise evolutsioonilisi põhjuseid. See raamat kuulub tänini paljude elu avastavate noorte lugemisvarasse. Intrigeerivad kirjutised ja ülipopulaarsed loengud on kasvatanud Raivo Männi akadeemilise järglaskonna arvukust. Praeguseks on tema juhendamisel kaitstud kaheksa doktoritööd, kusjuures (see on evolutsiooniliselt oluline!) enamik kaitsnuid on saanud omakorda akadeemilise tuule tiibadesse. Nii et Raivol on veelgi rohkem akadeemilisi lapselapsi.

Peale teadus- ja õppetöö pole Raivo hoidunud ka vastutusrikkast administratiiv- ja ühiskondlikust tegevusest. Ta kuulub arvukatesse kohalikesse ning rahvusvahelistesse teadus- ja korraldusnõukogudesse. Raivo Mänd on olnud Eesti loodusuurijate seltsi asepresident ning Eesti ornitoloogiaühingu esimees ja osalenud Eesti malakoloogiaühingu ning ornitoloogilise ajakirja Hirundo asutamisel (juhtides kaua ka selle toimetuskolleegiumi). Aastaid on Raivo kuulunud ka ajakirjade Estonian Journal of Ecology ja Open Ornithology Journal toimetajate hulka.

Raivo Männi kindlakäelise juhtimise all on zooloogia osakonnas kujunenud toetav, sõbralik, iseseisvat mõtlemist ja koostööd soosiv vaba atmosfäär, mille toimel on alguse saanud mitmed uued teadusteemad ja töörühmad. Raivo nähtamatut kätt töötajate ja kraadiõppurite ühiseks pereks liitmisel on tunda osakonna kodulehe toimetamisel, ühistel seeneretkedel, jõulupidudel ja muudelgi tähtsündmustel. Väljaspool ametiruume kerkivad pealtnäha karuses saarlases esile pehmemad küljed: luule- ning teatrikunstianne, regilauliku ja räppari talent. Soovime tegusale juubilarile õnne ja jaksu kollektiivi jätkuvaks samal rajal hoidmiseks!

Kolleegid ja õpilased

Jaga artiklit