Ilmar Koppel – 75

Juubel

16. jaanuaril on 75. sünnipäev Eesti teaduste akadeemia akadeemikul, TÜ keemia instituudi asedirektoril, professor Ilmar Koppelil.

Ilmar Koppel on ilma igasuguse kahtluseta Eesti hapete-aluste keemia grand old man. Arvestades, et tema kõige olulisemad teaduslikud saavutused on superhapete ja superaluste uurimise vallast, oleks ehk isegi kohasem tiitel grand old superman!

Ilmari teadustöö on märksa mitmekesisem kui vaid hapete-aluste uurimine, laiudes ülikeerulistes omavahelistes vastasmõjudes olevate molekulide süsteemidest kuni tibatillukese neutriinoni ning lahustes üksteisega prootoni pärast konkureerivatest lahustimolekulidest kuni kõrgvaakumis segamatult ringi uitavate isepäiste osakesteni.

Kõigis oma uurimisvaldkondades on Ilmar Koppel jätnud teadusesse jälje. Kohati on see jälg vägagi reljeefne: Koppel-Palmi võrrand kuulub füüsikalise orgaanilise keemia õpikute raudvarasse, tema eestvedamisel koostatud superhapete gaasifaasilise happelisuse skaala on üks enim tsiteeritud töid, mis eales mõne eestlase juhtimisel on tehtud. Juubilar on oma teadlasetee jooksul publitseerinud üle 300 teadustöö ja viis monograafiat, mida on teiste teadlaste poolt tsiteeritud ühtekokku enam kui 5000 korral.

Töö jätkub ning just praegu on Ilmari arvutiekraanil molekulid, millega on kavas lähemal ajal kogu maailma raputada: tegemist on ainetega, mille abil on tõenäoliselt võimalik paika panna gaasifaasilise superaluselisuse absoluutsed piirid. Seega – on, mida oodata!

Võta vastu meie kõigi tugev käepigistus, Ilmar!

Kolleegid ja õpilased analüütilise keemia õppetoolist

Jaga artiklit