Silvia Russak – 85

Juubel

19. jaanuaril juubelit pidava emeriitprofessor Silvia Russaku erialane kogemus on mitmekülgne. Tartu ülikoolis on ta töötanud alates 1958. aastast, alustades assistendina ja jätkates dotsendina (1976–1995). Aastatel 1975–1985 oli dotsent Silvia Russak TRÜ arstiteaduskonna stomatoloogia osakonna juhataja. Aktiivse klinitsistina on ta kestvalt kolleegide ja patsientide hulgas kõrgelt hinnatud spetsialist laste hammaste kõvakudede ja limaskesta haiguste alal.

Meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi kaitses Silvia Russak Riia meditsiiniakadeemia juures 1969. aastal. Oma kandidaadidissertatsioonis käsitles ta sülje biokeemilisi omadusi seoses kaariese ja endokriinsüsteemi muutustega. Ta on olnud viie Eesti teadusfondi grandi hoidja. Tema teadusliku töö põhitemaatika on hambahaiguste levimus, hammaste struktuuri häired, fluoroos ja hambahaiguste preventsioon.

Oma teadmisi ja kliinilise töö kogemusi jagab kolleegidele Silvia Russak TÜ arstide täienduskeskuse korraldatavatel kursustel.

Silvia Russak on olnud Eesti stomatoloogia seltsi aktiivne liige alates 1955. aastast ja seltsi president aastatel 1978–1997. Ta on olnud sotsiaal(tervishoiu)ministeeriumi eriala nõunik (1993–2001) ja Eesti haigekassa konsultant. Silvia Russak on Eesti hambaarstide liidu auliige ja siiani ka volikogu liige, rahvusvahelise lastehambaravi assotsiatsiooni (IAPD) ja Eesti arstide liidu liige.

Silvia Russaku ühiskondlik aktiivsus ei ole piirdunud ainult hambaravi valdkonnaga. Ta on olnud ka Tartu linna volikogu liige aastatel 1993–1999 ja 2002–2005, Tartu linna volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liige aastatel 1993–2014, Eesti akadeemiliste naiste ühingu president ning dotsentide ja teadurite klubi aktiivne liige, koordineerides emeriitdotsendi staatuse taotlemist riigikogus.

Silvia Russakule anti Tartu ülikooli kliinikumi 2014. aasta preemia arstiteaduse arendamise eest. Ta on oma kohusetundliku töösse suhtumise, rõõmsa meele ja delikaatse käitumismaneeriga eeskujuks nii kolleegidele kui ka üliõpilastele.

Õnnitleme ja soovime palju tegusaid aastaid!

Kolleegid TÜ stomatoloogia kliinikust

Jaga artiklit