Teated

Teated

Jaanuaris TÜ pensionäride ühingus Vitae: 5. jaanuaril kell 15 käsitööring; 6. jaanuaril kell 13 lauluring; 8. jaanuaril kell 13 arstide klubi; 20. jaanuaril kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 22. jaanuaril kell 11 humanitaaria klubi ja kell 15 keemikute klubi; 26. jaanuaril põltsamaalaste klubi.

2. jaanuaril kell 17 toimub TÜ aulas Põhja-Iowa ülikooli kontsertkoori kontsert. Lisainfo: rita.hade [at] ut.ee.

7. ja 8. jaanuaril kell 17.15 toimub Tartu tähetornis planetaariumietendus «Talveöine tähistaevas». Pikkadel ja pimedatel, kuid selgetel talveöödel paistab taevas tuhandeid väikeseid päikeseid ning Tartu tähetorn kutsub jõulude järel kõiki korraks aega maha võtma ning planetaariumisse tähistaevast imetlema, kus lisaks külmale ei sega tähtede vaatamist ei pilved ega linnavalgus. Lisainfo: www.tahetorn.ut.ee.

Sess on tulemas ja närvid pingul? Toakaaslane ei lase õppida ja sul on vaja kindlust, kuhu peituda? Ära muretse, sest appi tõttab Ööraamatukogu. 5.–8. jaanuar ja 12.–15. jaanuar on ööraamatukogu uksed avatud kell 22-01. Kavas on fotokonkurss «ÖÖ raamatukogus»; raamatukogusisene orienteerumine; traditsioonilised pannkoogiõhtud; improteater (Ruutu 10); jooga; tervisenurk (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts); kultuuriklubi puhkenurk; Noored Kooli infolaud; Kinect (Microsoft User Group, www.mug.ee); lühikesed teadusvideod (Bioteaduste Üliõpilaste Selts); AVOK (akadeemilise väljendusoskuse keskus) ja massaaž. 

Kuni 9. jaanuarini on võimalik registreeruda Eesti Harjutuskohtu Seltsi XVIII võistlusele. Osalema on oodatud kõik registreerimistaotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkoolide õigusteaduskondadesse immatrikuleeritud piisavate õigusalaste teadmistega ja eesti keele oskusega üliõpilased, kes on alla 30 aasta vanad, tingimustel, et nad ei ole varem osalenud Eesti Harjutuskohtu võistluse suulises voorus ega ole omandanud magistrikraadi õigusteaduses 3+2 haridussüsteemi kohaselt. Ühes võistkonnas on neli liiget. Võistkonda võivad kuuluda tulevased juristid erinevatelt kursustelt ja ülikoolidest. Võistlus koosneb kirjalikust ja suulisest voorust, millest esimeses peavad võistkonnad lahendama õiguseksperdi koostatud kaasuse, teises kaitstakse oma seisukohti juba kohtus. Lisainfo: www.harjutuskohus.ee, küsimuste tekkimisel pöörduda Eesti Harjutuskohtu Seltsi poole aadressil harjutuskohus2014 [at] gmail.com.

15. jaanuaril kell 10 toimub TÜ ühiskonnateaduste instituudi, Tervise Arengu Instituudi ja kaitseministeeriumi koostöös loodud Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse (SJKK) esimene aastakonverents «Inimresurss ja riigikaitse – jätkusuutliku arengu väljakutsed?». Konverentsi avavad Avo Trumm ettekandega «Kaitseväe inimresurssi jätkusuutlikkus: küsimused ja väljakutsed» ja Halliki Harro-Loit «Väärtused kaitsestrateegias ja teadmistepõhised otsused». Konverentsi terviseteemalises sessioonis esinevad Leila Oja ja ja Veiko Park. Konverentsi III sessioon on pühendatud meediale ja kommunikatsioonile, ettekannetega esinevad Triin Vihalemm, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Andra Siibak. IV sessiooni teemaks on kaitsevägi ja ühiskonna suhted, ettekannetega esinevad Hannes Rõõs, Tiia-Triin Truusa ja Kairi Kasearu. Konverents toimub Lossi 36-214. Lisainformatsioon ja registreerumine: www.sjkk.ut.ee.

TÜ geenivaramu ootab kuni 15. märtsini osalema geneetikaalasel esseekonkursil. Konkurss on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele vanuses 14–19 aastat. Ühest klassist on lubatud esitada kuni kolm ingliskeelset esseed, pikkusega ca 750 sõna. Essee tuleb kirjutada etteantud teemal, valida on kahe teema vahel: «Do you think genome sequencing will impact on your future life? Give examples of what you would want and what you would not want to happen because of genome sequencing.» ning «How can you explain human complexity when we have so few protein coding genes, e.g. about 5,000 less than a cucumber?» Soovitav on kirjutada töö ingliskeelsena, kuid lubatud on ka emakeeles kirjutatud töö tõlkimine õpetaja kaasabil. Kolmele parimale essee autorile ja nende juhendajatele on ette nähtud rahalised auhinnad. Võitjad kuulutatakse välja rahvusvahelisel DNA-päeval, 25. aprillil. Lisainfo: www.dnaday.eu.

Jaga artiklit