Kaitsmised

Doktoritööd

30. detsembril kell 14.15 kaitses Ott Pärna majandusteaduse erialal doktoritööd «Managerial and Contextual Factors Influencing Innovation in Information Technology-Based Public Sector Services: an Exploratory Cross-National Study» («Juhtimisalaste ja kontekstitegurite mõju innovatsioonile infotehnoloogiapõhistes avalikes teenustes: otsinguline uurimus neljas Euroopa riigis»). Kaitsmine toimus Narva mnt 4-A312. Juhendajad prof. emer. Nick von Tunzelmann (Sussexi ülikool, Suurbritannia) ja prof Urmas Varblane, oponendid prof Erik Terk ja Jari Romanainen (TEKES, Soome).

16. jaanuaril kell 15 kaitseb Taavi Vaikjärv füüsika erialal doktoritööd «Consideration of Non-Adiabaticity of the Pseudo-Jahn-Teller Effect: Contribution of Phonons» («Mitteadiabaatilisuse arvestamine pseudo-Jahni-Telleri efektis: foononite mõju»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendaja Vladimir Hižnjakov, oponendid prof Ernst Sigmund (Brandenburgi tehnikaülikool, Saksamaa) ja Mihhail Klopov (TTÜ).

16. jaanuaril kell 14 kaitseb Chandana Basu Mallick molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «Genetics of Adaptive Traits and Gender-Specific Demographic Processes in South Asian Populations» («Adaptatiivsete tunnuste geneetika ja soo-spetsiifilised demograafilised protsessid Lõuna-Aasia populatsioonides»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Toomas Kivisild ja prof Richard Villems, oponent dr Sandra Beleza (Leicesteri ülikool, Suurbritannia).

20. jaanuaril kell 15.15 kaitseb Inga Karton psühholoogia erialal doktoritööd «Deceptive Communication: the Effects of Transcranial Magnetic Stimulation and the Signatures of Electroencephalography» («Petukäitumine: transkraniaalse magnetstimulatsiooni efektid ja elektroentsefalograafia signatuurid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Talis Bachmann, oponent dots Bruno Verschuere (Amsterdami ülikool, Holland).

26. jaanuaril kell 10.15 kaitseb Riin Tamme botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «The Relationship between Small-Scale Environmental Heterogeneity and Plant Species Diversity» («Keskkonna heterogeensuse mõju ja väikeses ruumiskaalas olevate taimede mitmekesisuse suhe»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendaja prof Meelis Pärtel, oponent dr Heather Reynolds (Indiana ülikool, USA).

29. jaanuaril kell 15.15 kaitseb Martin Vilbaste füüsika erialal doktoritööd «Uncertainty Sources and Analysis Methods in Realizing SI Units of Air Humidity in Estonia» («Mõõtemääramatuse allikad ja analüüsimeetodid SI õhuniiskuse ühikute realiseerimisel Eestis»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendajad Martti Heinonen (MIKES, Soome), Olev Saks ja prof Ivo Leito, oponent Vito Fernicola (INRiM, Itaalia).

30. jaanuaril kell 14 kaitseb Pilve Kängsepp haridusteaduse erialal doktoritööd «Impact of Asking Support Questions on Reading Comprehension» («Küsimuste kasutamine kui võimalus toetada õpilaste arusaamist loetust»). Kaitsmine toimub Lossi 38-18. Juhendaja prof Edgar Krull, oponendid prof Aino Ugaste (TLÜ) ja vanemteadur Merike Darmody (Dublini majandus- ja sotsiaaluuringute instituut, Iirimaa).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised