Kaitsmised

Doktoritööd

23. juulil kell 14 kaitseb  Jaanus Sooväli filosoofia erialal doktoritööd «Decision as Heresy» («Otsus kui hereesia»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ülo Matjus, oponent assistant prof João Constâncio, PhD (Lissaboni uus ülikool, Portugal).

21. augustil kell 16 kaitseb Ave Mets filosoofia erialal doktoritööd «Normativity of Scientific Laws» («Teadusseaduste normatiivsusest»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Rein Vihalemm ja vanemteadur Piret Kuusk, oponendid prof Joseph Rouse, PhD (Wesleyani ülikool, USA) ja prof Peeter Müürsepp, PhD (TTÜ).

28. augustil kell 12 kaitseb Irina Nossova õigusteaduse erialal doktoritööd «Russia's International Legal Claims in its Adjacent Seas: The Realm of Sea as Extension of Sovereignty» («Venemaa rahvusvahelisest õigusest tulenevad nõuded riigiga külgnevates meredes: mereala kui suveräänsuse laiendus»). Kaitsmine toimub Iuridicumis (Näituse 20 aud. K‒03). Juhendaja prof Lauri Mälksoo, oponendid prof dr Eric Franckx (Vrije ülikool, Belgia) ja prof Heiki Lindpere (Eesti mereakadeemia).

28. augustil kell 12.15 kaitseb Esta Kägo matemaatika erialal doktoritööd «Natural Vibrations of Elastic Stepped Plates with Cracks» («Pragudega elastsete astmeliste plaatide omavõnkumised»). Kaitsmine toimub matemaatika-informaatika teaduskonna hoones (J. Liivi 2–403). Juhendaja prof Jaan Lellep, oponendid prof Aleksander Klauson (TTÜ) ja prof Evgeny Barkanov (Riia tehnikaülikool).

Jaga artiklit