Stipendiumid

Stipendiumid

Kaitseministeeriumi küberkaitse stipendium

Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi 10 000 euro suurusele stipendiumile, millega toetab ühe magistritudengi küberkaitsealaseid õpinguid. Stipendiumikonkursile on oodatud osalema TTÜ ja TÜ ühise küberkaitse õppekava esimese aasta magistrandid, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või kes omavad Eestis alalist elamisluba. Stipendiumikonkurss kestab kuni 12. augustini 2013. aastal (kaasa arvatud), esitada tuleb e-posti aadressile dmitri.teperik [at] kaitseministeerium.ee järgmised elektrooniliselt digiallkirjastatud dokumendid:

  • vabas vormis koostatud stipendiumitaotlus koos kontaktandmetega;
  • passi või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • ülikooli kinnitus magistrandi immatrikuleerimise kohta;
  • magistriõpingute plaan koos magistritöö lühikavandiga (1-2 lk);
  • põhjalik soovituskiri ja soovitaja kontaktandmed;
  • väljavõte varasematest õpingutulemustest;
  • elulookirjeldus koos oluliste publikatsioonide ja/või küberkaitse valdkonna
    arengule oluliste saavutustega;
  • ammendav motivatsioonikiri, milles põhjendatakse soovi keskenduda küberkaitse valdkonnale ning tutvustatakse oma võimalikku rolli küberkaitsealase ekspertiisi tugevdamisel Eestis.

Jaga artiklit