Erich Kuus

In memoriam

16.09.1931–14.09.2014

Eesti arstkonda on tabanud valus kaotus. Mõni päev enne oma 83. sünnipäeva lahkus meie hulgast radioloogia emeriitprofessor ja Tartu ülikooli radioloogia õppetooli rajaja Erich Kuus.

Kuus sündis 16. septembril 1931. aastal Kohtla-Järvel kaevuri perekonnas. 1951. aasta veebruaris asus ta õppima TRÜ arstiteaduskonda. Kolmanda kursuse talvel ta eksmatrikuleeriti, kuna tema vanemad kuulutati kulakuteks. Küüditamise kartuses jätsid vanemad oma viie hektari suuruse kodutalu Järve külas maha ja asusid elama Lõuna-Eestisse. Et vältida kutsumist nõukogude armeesse, astus ta 1954. aastal EPA-sse veterinaaria III kursusele. Samal aastal immatrikuleeriti Kuus rektor professor Klementi poolt tagasi Tartu ülikooli tudengiks. Kuus lõpetas arstiteaduskonna cum laude 1958. aastal. Kogu stuudiumi vältel kuulus ta ÜTÜ röntgenoloogiaringi.

Pärast ülikooli lõpetamist suunati Kuus röntgenoloogina tööle Rapla rajooni keskhaiglasse, kus ta töötas kohakaasluse alusel ka patoloogina. Raplas alustas ta varase maovähi profülaktilist uuringut, uurides kokku üle 1000 inimese. 1968. aastal avaldas Kuus esmakordselt maailmas aterosklerootilise maohaavandi ehk erosiooni röntgenipildi, mis tekitas rahvusvaheliselt suurt vastukaja.

1974. aastal kutsuti Erich Kuus röntgenoloogina tööle Tartu vabariiklikusse onkoloogiadispanserisse ja 1975. aastal lisaks TRÜ sisehaiguste kateedri ning radioloogia ja onkoloogia kateedri assistendiks. Doktoritöö «Seedetrakti ülemise osa bifaasiline kontrasteerimine. Uus röntgenkontrastvahend ja uurimismeetod.» kaitses ta edukalt 1990. aastal Obninski radioloogia keskinstituudis. Tollal oli see ainuke instituut Nõukogude Liidus, kus oli kontrastainete uurimise osakond. Oma doktoritöös tõi Erich Kuus välja kaks uut sümptomit, mis aitasid paremini diagnoosida varast maovähki.

Oma tööd tutvustavate ettekannetega esines Kuus Baltimaades, Soomes, Islandil ja Kreekas. Tema sulest ilmus üle 50 teaduspublikatsiooni ja radiodiagnostika põhikoolitusest üks õpperaamat. Talle anti kolm autoritunnistust.

1990. aastal määrati Kuus professoriks ja TÜ radioloogia ja onkoloogia kliiniku juhatajaks, kus ta töötas edukalt kuni pensionile minekuni 1997. aastal.

Ülikoolis töötades pidas professor Kuus oma põhiülesandeks teadustöö kõrval uue radioloogide põlvkonna väljakoolitamist. Lisaks kõrgelt hinnatud tööle õppejõuna juhendas ta radioloogide spetsialiseerumise kursust, mis esialgu oli vaid viiekuuline! Sellest on tänapäevaks välja kasvanud viieaastane radioloogia residentuur.

Kuusi juhendamisel spetsialiseerusid radioloogiks üle 170 arsti. Radioloogide paremaks koolitamiseks käivitati tema eestvõttel mitu koostööprojekti Soome ülikoolidega, mis andsid meie noortele võimaluse täiend- ja jätkukoolituseks välismaal.

Erich Kuusi visa töö on kandnud vilja ja enamus tema unistusi on täitunud: tänapäeval on Eestis kaasaegne radioloogide õpetamise süsteem, uuendatud on radiodiagnostiline aparatuur kogu Eestis ja meie tänased radiodiagnostika võimalused mitte enam ei jää alla, vaid juba paljuski ületavad meie skandinaavia kolleegide võimalusi! Tänu sellele on oluliselt paranenud uuringute kvaliteet ja patsientide ning personali kiirgusalane turvalisus.

Professor Kuusi kreedo oli, et tema õpilased peavad jõudma kaugemale, kui tema ise jõudis. Eestis ongi sirgunud uus, edukas ja arenemisvõimeline radioloogide põlvkond, kelle töökäed on väga hinnatud mitte ainult Eestis vaid ka Soomes, Rootsis, Norras ja mujal maailmas.

Raske haigus aheldas Erich Kuusi aastateks voodisse, kuid tema vaim ei murdunud. Täna jätkavad Erich Kuusi alustatud tööd tema õpilased. Puhka rahus, armastatud õpetaja ja kolleeg!

Kolleegid ja õpilased SA TÜ kliinikumi radioloogiakliinikust

Eesti radioloogia ühing

TÜ arstiteaduskond

Tartu ülikool

Jaga artiklit