Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna prodekaan, sotsiaalse analüüsi meetodite dotsent Liina-Mai Tooding ja 60. sünnipäeval arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja, inimese füsioloogia professor, akadeemik Eero Vasar.

TÜ suure medali pälvisid 70. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitprofessor, meediauuringute vanemteadur Peeter Vihalemm, 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi direktor, korrastamata süsteemide füüsika professor Jaak Kikas, füüsika instituudi külalisprofessor Kristjan Haller ning

tehnoloogiainstituudi direktor, biomeditsiinitehnoloogia professor akadeemik Mart Ustav; samuti matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessor, algebra vanemteadur Kalle Kaarli.

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 60. sünnipäeval majandusteaduskonna personalijuhtimise professorit Kulno Türki.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval arstiteaduskonna farmaatsia instituudi vanemlaborant Sirje Lahk, 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi õhuseire spetsialist Hilja Iher, 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi filmiajaloo lektor Lauri Kärk.

TÜ aumärgiga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vanemlaboranti Ene Põldroosi.

TÜ tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi optika ja spektroskoopia dotsent Matti Laan ja optika ja gaaslahenduse vanemteadur Märt Aints, 65. sünnipäeval majandusteaduskonna ökonomeetria professor Tiiu Paas, 60. sünnipäeval kinnisvaraosakonna tehnik-remonditööline Tiit Taremaa,

50. sünnipäeval majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi majanduspoliitika lektor Diana Eerma ja raamatukogu infosüsteemide osakonna süsteemiadministraator Kalju Kill Kask, 40. sünnipäeval kinnisvaraosakonna ARCHIBUS/FM peaspetsialist Marek Kartau.

Jaga artiklit