Klaara Kask – 65

Juubel

Eesti hariduselus on vähe neid, kel on kogemus õpetamiseks kõigil kooliastmetel. Praegu LOTE loodusteadusliku hariduse keskuses töötav Klaara Kask alustas oma pedagoogiteed Tartu pedagoogilises koolis klassiõpetajaks õppides.

Kooli cum laude’ga lõpetamise järel jätkas ta õpinguid Tartu ülikooli füüsika-keemiateaduskonnas keemiku ja keemia-füüsika õpetaja erialal. Kuigi esimene töökoht oli Kuressaare õhtukeskkool, tõi pereelu Klaara tagasi Tartusse, kus õpetajate külluse tõttu töötas ta kümmekond aastat TÜ teaduslaborites nii arstiteaduskonnas kui ka füüsika instituudis, samuti tegutses ta ka õppetöö korraldajana. Siiski järgis Klaara oma kutsumust õpetajana ning naasis taas pedagoogitööle Tartu Veeriku põhikooli, alustades esialgu klassiõpetajana 2. klassiga ning liikudes koos oma lastega kuni põhikooli lõpuni. Vahepeal õppis Klaara oma professionaalseid kutseoskusi täiendades bioloogia- ja geograafiaõpetajaks Tallinna ülikoolis.

Aktiivse õpetajana ei ole Klaara jäänud vaid kooliseinte vahele, vaid otsinud alati arenguvõimalusi. 2004. aastal kaitses ta teadusmagistri kraadi bioloogia didaktika erialal. Loomuliku jätkuna tuli doktorantuur loodusteaduslikus hariduses ning dissertatsiooni kaitsmine 2009. aastal. Järgmine eluetapp seostus tööga LOTE loodusteadusliku hariduse keskuses teaduri ja õpetajate koolitajana. Osalise koormusega on Klaara siiani jätkanud õpetajatööd Mart Reiniku, hiljem Jaan Poska gümnaasiumis.

Klaara peamine uurimisvaldkond teadustöös on uurimuslik õpe loodusainete tundides ning õpetajate valmisolek seda teha. Temalt on ilmunud ka mitmeid teaduspublikatsioone, ta on kõrgkooli loodusteadusliku hariduse õpiku üks autoritest ning olnud osaline gümnaasiumi valikkursuse «Loodusteadused, tehnoloogia- ja ühiskond» õppematerjalide väljatöötamisel ning kõrgkooli loodusteadusliku hariduse õpiku üks autoritest. Samuti on ta aktiivselt tegutsenud kõikides loodusteadusliku hariduse keskuse rahvusvahelistes projektides (PROFILE, PARSEL, ESTABLISH jt) juba enne doktorikraadi kaitsmist. Seega on Klaaral kogunenud pikaajaline rahvusvahelise koostöö kogemus ja ka oskus korraldada rahvusvahelisel tasemel täienduskoolitusi.

Lisaks õppe- ja teadustööle on ta aktiivselt seotud teaduskorraldusliku tegevusega. Klaara Kask on alates 2014. aastast rahvusvahelise Erasmus+ projektide ekspert ja õpetajate liidus tasemetaotluste hindaja. 2010. aastast alates on ta rahvusvaheliste Comeniuse koostööprojektide ekspert. Ta on seotud mitmete erialaste teadusorganisatsioonidega, nagu NARST (National Association of Research in Science Teaching), ESERA (European Science Education Research Association) ja IOSTE (International Organization for Science and Technology Education). Ta on ka kauaaegne aktiivne Eesti keemiaõpetajate liidu liige ja olnud osaline rahvusvaheliste konverentside organiseerimiskomiteedes (ICASE, IOSTE).

Klaara Kask on pälvinud mitmeid teaduspreemiaid ja tunnustusi. 2010. aastal sai ta Eesti akadeemiliselt pedagoogika seltsilt Heino Liimetsa nimelise preemia kasvatusteaduslike tööde konkursil doktoritööde kategoorias ning 2009. aastal üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ministri tänukirja ühiskonnateaduste ja kultuuri vallas doktoriõppe üliõpilaste astmes. 2001. aastal valiti Klaara Kask aasta õpetajaks.

Ta on juhendanud eduka kaitsmiseni seitse magistritööd ja saanud õpetajakoolituse üliõpilastelt väga positiivse hinnangu kui innovaatiline ja empaatiavõimega õppejõud. Klaara enda väitel on tema elu suurimaks saavutuseks kolm last ning üheksa lapselast.

Soovime ikka nooruslikule ja positiivsele Klaarale veel palju õnne ja pedagoogilisi kordaminekuid.

Kolleegid loodusteadusliku hariduse keskusest

Jaga artiklit