Kaitsmised

Doktoritööd

3. oktoobril kell 14.15 kaitseb Eneli Kindsiko majandusteaduse erialal doktoritööd «Organisational Control in University Management: A Multiparadigm Approach on the Example of the University of Tartu» («Organisatsiooniline kontroll ülikoolide juhtimises: mitmeparadigmaline lähenemine Tartu ülikooli näitel»). Kaitsmine toimub Narva mnt 4-B306. Juhendaja prof Maaja Vadi, oponendid prof Rainer Kattel (TTÜ), prof Mihaela Kelemen (Keele’i ülikool, Suurbritannia).

15. oktoobril kell 16.15 kaitseb Maria Tamm psühholoogia erialal doktoritööd «Psychological and Physiological Implications of Time Perception» («Ajataju mõjutavad füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Kairi Kreegipuu, prof Jüri Allik, oponent prof John H. Wearden (Keele’i ülikool, Suurbritannia).

21. oktoobril kell 10.15 kaitseb Katre Kets taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd «Effects of Elevated Concentrations of CO2 and O3 on Leaf Photosynthetic Parameters in Populus Tremuloides: Diurnal, Seasonal and Interannual Patterns» («Süsihappegaasi ja osooni kontsentratsiooni suurenemise mõju lehtpuude fotosünteesile ja kasvule: ööpäevased, hooajalised ja aastased mustrid»). Kaitsmine toimub aadressil Lai 40, ruumis 218. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber, oponent abiprof Sirkku Manninen (Helsingi ülikool, Soome).

22. oktoobril kell 13 kaitseb Klari Noormets arstiteaduse erialal doktoritööd «The Development of Diabetes Mellitus, Fertility and Energy Metabolism Disturbances in a WFS1 Deficient Mouse Model of Wolfram Syndrome» («Diabeedi kujunemine, fertiilsuse ja energia ainevahetuse häired WFS1 puudulikkusega hiirel kui Wolframi sündroomi loommudelil»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi auditooriumis Puusepa 8. Juhendajad prof Vallo Tillmann, prof Sulev Kõks, oponent prof Timothy Barrett (Birminghami ülikooli lastehaigla, Suurbritannia).

23. oktoobril kell 12.15 kaitseb Veiko Voolaid biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Aquatic Environment: Primary Reservoir, Link, or Sink of Antibiotic Resistance?» (Vesikeskkond: antibiootikumi resistentsuse peamised levikuteed). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Tanel Tenson, vanemteadur Veljo Kisand, oponent Célia Maria Manaia Rodrigues (Portugali katoliiklik ülikool, Portugal).

29. oktoobril kell 14 kaitseb Liis Toome arstiteaduse erialal doktoritööd «Very Low Gestational Age Infants in Estonia: Measuring Outcomes and Insights Into Prognostic Factors» («Väga väikese gestatsioonivanusega enneaegsed lapsed Eestis: ravitulem ja prognostilised tegurid»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi auditooriumis Puusepa 8. Juhendajad dotsent Heili Varendi, vanemteadur Anneli Kolk, oponent emeriitprofessor Uwe Ewald (Uppsala ülikool, Rootsi).

31. oktoobril kell 12.15 kaitseb Kadri Novikov germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd  «Leucippe and Clitophon by Achilles Tatius: Rhetorical figures, Narrative tempo and genres in the Greek novel» («Achilleus Tatiose Leukippe ja Kleitophon: Retoorilised figuurid, narratiivi tempo ja žanrid kreeka romaanis»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-140. Juhendaja teadur Janika Päll, oponendid prof Koen De Temmerman (Genti ülikool, Belgia), prof. emer. Maarit Kaimio (Helsingi ülikool, Soome).

31. oktoobril kell 14 kaitseb Katrin Kello meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The Functions and Contexts of General Education History Teaching: Social and Professional Representations in Estonia and Latvia» («Üldharidusliku ajalooõpetuse funktsioonid ja kontekstid: sotsiaalsed ja professionaalsed representatsioonid Eestis ja Lätis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Halliki Harro-Loit, oponent prof János László (Ungari teaduste akadeemia, Ungari).

31. oktoobril kell 14 kaitseb Mihkel Pajusalu füüsika erialal doktoritööd «Localized Photosynthetic Excitons» («Lokaliseerunud fotosünteetilised eksitonid»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendajad prof Arvi Freiberg, dr Margus Rätsep, oponendid dr Leonas Valkunas (Vilniuse ülikool, Leedu), dr Georg Liidja (Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut).

Jaga artiklit