Teated

Teated

Juunis TÜ aulas: 8. juunil kell 14–17 Heino Elleri nimelise muusikakooli lõpuaktus; 12. juunil kell 18 Jorma Tootsi doktorikontsert.

6. juuni kell 11.45 toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4-B206) üliõpilaste ja õppejõudude rolle käsitleva uurimuse tulemuste esitlus. Esitlusel avatakse teema laiemalt, teada saadakse, kuidas üliõpilased ja õppejõud enda ja teiste rolle tajuvad ning millised on vastastikused ootused.

6. juunil toimub Tartu ülikoolis rahvusvaheline töötuba «EU, Russia and Their Common Neighbours: New realities in the making». Töötuba käsitleb Ukraina kriisi mõjusid, Euroopa Liidu idapartnerluse väljavaateid ning muutunud poliitilist, majanduslikku ja julgeoleku olukorda Euroopas. Seminar, mis kannab eesti keeles pealkirja «Euroopa Liit, Venemaa ja nende ühised naabrid uute reaalsuste künnisel», tõukub tõdemusest, et tänavused sündmused Ukrainas on selgeks märgiks mitmete oluliste Külma sõja järgsete püüdluste luhtumisest. Seminar toimub inglise keeles. Seminari korraldab TÜ Euroopa Liidu-Venemaa uuringute keskus (CEURUS). Üritus leiab aset aadressil ülikooli 20 (III korrus).

10. juunil kell 18 leiab aset rektori tänuüritus Tartu ülikooli pensioneerunud töötajatele. Üritus toimub ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis.

19. juunil kell 17 toimub rektori vastuvõtt Tartu ülikooli 2013/2014. akadeemilise aasta cum laude lõpetanutele. Üritus leiab aset ülikooli botaanikaaias.

25.–27. juunini toimuvad Viljandimaal XIV Eesti Matemaatika Päevad. Ürituse korraldab doktorikooli partner Eesti Matemaatika Selts. Lisateavet saab veebilehelt http://www.matemaatika.eu/.

Filosoofia teaduskond kutsub üles osalema vilistlasuuringul, et teada saada, kas filosoofiateaduskonnas antav haridus võimaldab hakkama saada erialastel töökohtadel. Uuringust oodatakse osa võtma vilistlasi, kes on lõpetanud aastatel 2009–2013. Vilistlasuuringu tulemused aitavad leida kitsaskohti praeguses õppetöö korralduses ning annavad suuniseid konkreetseteks tegevusteks õppetööd puudutavate küsimuste, näiteks praktikakorralduse ning kõrgkoolide-tööandjate koostöö ülevaatamisel. Samuti saame teada, milliseid filosoofiateaduskonnas omandatud teadmisi ja oskusi oluliseks peetakse ning mida kõrgemalt hinnatakse. Uuringus osaleda saab aadressil: https://www.surveymonkey.com/s/FL_vilistlasuuring.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated