Haridusuuenduskeskus pakub lahedaid võimalusi õppida ja õpetada

Kolumn

Vana anatoomikumi vasakus tiivas paiknevad renoveeritud õppeklassid, kus on võimalused suhtlusõppeks kõige laiemas mõttes. «Rääkima» saab õppida tänapäevase esitlustehnikaga ja lihvida ka suhtlussuutlikkust inimeste vahel.

Haridusuuendusekeskus seob oma tegevusega kokku eri teaduskondade ning kolledžite juures paiknevad didaktikakeskused. Samas püüame kaasata õpetajahariduse arendustöösse võimalikult paljusid koole. Kuna koolide huvi on märksa suurem kui võimalused meie keskuses, siis püüame oma tegevusplaanid jõudumööda ellu viia eelkõige innovatsioonikoolide võrgustikku kuuluvate haridusasutustega. Samas ei ole nende hulk ega nimetused lõplikult fikseeritud ning kui on pealehakkamist, saab mitmed mõtted ka võrgustikuväliselt teoks teha!

Keskust saab ka vaadelda kui tulevast kogukonna keset nende jaoks, kes hoolivad õpetajakutse arendamisest, uute õppemeetodite ning vahendite väljanuputamisest ning õpetamistöö köitvuse suurendamisest. On väga vajalik ühiselt jälgida seda, et keskuses peituvad tehnilised lahendused oleks mõtestatud ja õppimist ning õpetamist toetavad. Koostöös on selles vallas märksa suurem võimalus kui omaette nokitsedes.

Igasugune tehnika ja tehnoloogia on ideaalis mõeldud inimeste elu hõlbustamiseks. Ent teisipidi eeldab mis tahes tehnilise lahenduse kasutamine eelteadmisi ning selget eesmärki. Vastasel juhul tundub tehnika kasutamine vastumeelsena ning tekib õigustatud küsimus miks üldse.

Meil on palju salvestusvõimalusi alates nutiseadmetest kuni professionaalsete kaamerateni välja. Meil on näiteks robotid, 3D-printer ja 3D-skänner, käsiskänner, puutetundlik laud, interaktiivsed projektorid ja tahvelarvutid. Kõik see on eelkõige mõeldud õppetöö toetamiseks õpetajakoolituses. Tudengid saavad siin tutvuda mitmesuguste tehniliste võimalustega ja õppida, kuidas ja miks võiksid nad üldhariduskoolis töötades samu võimalusi kasutada.

Õppetööd toetame ka erinevate salvestusvõimaluste abil. Näiteks saab keskuses teha minitunde, mille salvestusi hiljem analüüsides saab kindlasti enda kui õpetaja kohta teada midagi uut.

Ühtlasi on keskuses võimalik professionaalse videotehnika abil toota audiovisuaalseid õpiobjekte, mida saab õppetöös kasutada näidetena.

Hea meel on öelda, et haridusuuenduskeskuses saab kõigi nende tehnilistele võimaluste kasutamisel ka tuge. Eelkõige peame silmas salvestusvõimalusi. Nii on keskuses üks olulisi märksõnu koostöö nii inimeste ja tehnika kui ka sisuloome ja tehnilise teostuse vahel.

Meie jaoks on oluline rõhutada just sisuloome osa. Haridusuuenduskeskuses on küll olemas tehniline võimekus toota erilaadseid õppematerjale, olgu need siis audiovisuaalsed õpiobjektid või 3D-printeriga valmistatud mudelid. Konkreetse õppematerjali sisu peab tulema aga Tartu ülikooli oma valdkonna spetsialistidelt. Haridusuuenduskeskuse kontekstis ootame ideid eelkõige ainedidaktikutelt ja teistelt õppematerjalide arendamisega seotud inimestelt.

Piret Pungas-Kohv

koordinaator

Eleri Lõhmus

tehnikaspetsialist

Jaga artiklit