Kaitsmised

Doktoritööd

30. aprillil kell 15 kaitses Madis Paalo materjaliteaduse erialal doktoritööd «Synthesis of CNT-metal Oxide Nanocomposites: Sol-Gel Process, Rheology, Structural and Functional Properties» («Metalloksiidsete süsiniknanotorukomposiitide süntees: sool-geel protsess, reoloogia ning struktuurilised ja funktsionaalsed omadused»). Kaitsmine toimus senati saalis. Juhendajad Tanel Tätte, Uno Mäeorg, Ilmar Kink, oponendid Alex Rozhin (Astoni ülikool, Suurbritannia) ja Mihkel Koel (Tallinna tehnikaülikool).

12. mail kell 10.15 kaitseb Krista Takkis botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd «Changes in Plant Species Richness and Population Performance in Response to Habitat Loss and Fragmentation» («Muutused taimede liigirikkuses ja populatsioonide seisundis vastusena elupaikade kaole ja killustumisele»). Kaitsmine toimub ökoloogia ja maateaduste instituudis (Lai 40-218). Juhendajad prof Meelis Pärtel, vanemteadur Aveliina Helm, oponent prof Markus Fischer (Berni ülikool, Šveits).

13. mail kell 10 kaitseb Liina Nagirnaja geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Global and Fine-Scale Genetic Determinants of Recurrent Pregnancy Loss» («Korduva raseduse katkemise genoomsed ja geneetilised riskitegurid»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b-105). Juhendaja prof Maris Laan, oponent: Daniel Vaiman (INSERM, biomeditsiiniline uurimisinstituut, Prantsusmaa).

15. mail kell 9.15 kaitseb Andro Kitus politoloogia erialal doktoritööd «A Post-Structuralist «Concept» of Legitimacy» («Post-strukturalistlik legitiimsuse «kontseptsioon»»). Kaitsmine toimub sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus. Juhendajad prof Vello Pettai, Lasse Thomassen (Londoni ülikool, Suurbritannia), oponent Andrew Schaap (Exeteri ülikool, Suurbritannia).

16. mail kell 12 kaitseb Liina Tserel arstiteaduse erialal doktoritööd «Epigenetic Profiles of Monocytes, Monocyte-Derived Macrophages and Dendritic Cells» («Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid»). Kaitsmine toimub biomeedikumis, arstiteaduskonna nõukogu ruumis (Ravila 19-1038). Juhendaja prof Pärt Peterson, oponent prof Ola Winqvist (Karolinska instituut, Rootsi).

23. mail kell 14 kaitseb Irina Kerna arstiteaduse erialal doktoritööd «The Contribution of ADAM12 And CILP Genes to the Development of Knee Osteoarthritis» («ADAM12 ja CILP geenide roll põlve osteoartiidi arengus»). Kaitsmine toimub biomeedikumis, arstiteaduskonna nõukogu ruumis (Ravila 19-1038). Juhendajad prof Agu Tamm (TÜ sisekliinik), vanemteadur Kalle Kisand, oponent prof Kari Pulkki (Ida-Soome ülikool, Soome).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmine