Doktoriõppe käsiraamat

Uudis

Euroopa doktoriõppe spetsialistide ühingul valmis käsiraamat „Doktorantide sisseelamisaeg ülikoolis: praktiline juhend“.

Ingliskeelses käsiraamatus on kaheksa temaatilist osa soovitustega, kuidas toetada doktorandi sisseelamist, soodustada kultuurilist, sotsiaalset ja professionaalset lõimumist ning tagada, et doktorant tunneks end akadeemilises keskkonnas teretulnuna ja oleks eesseisvaks valmis.

Käsiraamatus kirjeldatakse soovituste rakendamise viise, nendega kaasnevaid riske ja lahendusi ning hindamismeetodeid. Hulk näiteid on toodud nii Tartu Ülikoolist kui ka teistest Euroopa ülikoolidest. Raamatu saab tasuta alla laadida ühingu kodulehelt aadressil pride-network.eu/onboarding.

Töörühma juhi, Tartu Ülikooli arendusnõuniku Monika Tasa sõnul põhineb käsiraamat pooleteiseaastasel tööl, mille käigus tosin Euroopa ülikoolide doktoriõppe spetsialisti vahetasid kogemusi ja korraldasid doktoriõppe kohta küsitluse.

„Pidasime oluliseks lähtuda Euroopa ülikoolide doktoriõppe mitmekesisusest ning vajadustest,“ ütles Tasa. „Eesmärk oli pakkuda ainest sisseelamisprogrammide loomiseks ja arendamiseks ning jagada praktilisi nõuandeid doktoriõpet korraldavatele spetsialistidele. Olime kõik oma töös tundnud, et sellist käsiraamatut oleks vaja.“

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit