Kõik väärikate ülikooli loenguprogrammid on osalejatele tasuta. Õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Fotol väärikate ülikooli tänavune lõpuaktus.
FOTO: Andres Tennus

Väärikate ülikool 15

Uudis

Aprilli lõpus tähistas Tartu Ülikooli väärikate ülikool 15. tegutsemisaastat.

2010. aastal alustas Pärnu kolledžis tegevust väärikate ülikool, mis pakub õpivõimalusi vanemaealistele. Esimese aasta kahest loenguprogrammist on nüüdseks saanud 16. Kohapealseid loenguid korraldatakse 15-s Eestimaa piirkonnas, lisaks on huvilistel võimalus osaleda veebiprogrammis. Lektorid on Tartu Ülikooli ja teiste kõrgkoolide õppejõud ja teadlased, tunnustatud arvamusliidrid ja eri valdkondade eksperdid.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk nimetas väga tähenduslikuks, et ülikoolis õpetatakse nii põhikooliealisi, kes alles valmistuvad ülikooli astumiseks, kui ka neid, kel on õpingutest pool sajandit möödas. „See annab ülikoolile laiema vaate ja arusaama kogu ühiskonna vajadustest ja huvidest,“ sõnas Valk.

22. aprillil toimunud sünnipäevakonverentsil kõneldi väärikate ülikooli kujunemisloost, vaimse tervise hoidmisest, väärikas eas inimeste kaasamisest ühiskonnaellu ja nende võimalustest tööturul.

Konverentsi saab järelvaadata UTTV-st.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit