President Stubb nentis oma kõnes, et keerulisi kompromisse on vaja selleks, et jõudude kaalukeel ei nihkuks läänemeelsetest riikidest liiga kaugele.
FOTO: Andres Tennus

Soome president pidas ülikoolis loengu uuest maailmakorrast

Uudis

Mai lõpus külastas riigivisiidi käigus Tartu Ülikooli Soome president Alexander Stubb, kes pidas ülikooli aulas ingliskeelse kõne „Maailmakord pärast 2022. aastat“.

Kõnes rõhutas president Stubb, et pärast 24. veebruari 2022 seisame uue ajastu lävel. Tema sõnul on ajaloos pöördeline hetk, mis kannab sarnast tähendust nagu aastad 1918, 1945 ja 1989 – ka siis toimusid maailmapoliitikas suured muutused. 1918 tekkis Nõukogude Liit, pärast teist maailmasõda jäi maailmakord kahe suurriigi, USA ja Nõukogude Liidu mõjuvälja. Aastal 1989 hakati rääkima ajaloo lõpust ja maailm muutus multipolaarseks.

Soome presidendi esimesest Eesti riigivisiidist jäi mälestus ka ülikooli auraamatusse. FOTO: Andres Tennus

Stubbi hinnangul on meil võimalus teha kõik valesti, nagu 1918. aastal, muuta maailma paremaks nagu 1945. aastal või olla laisad nagu 1989. aastal, kui arvasime, et külma sõjaga kaasnenud vastasseisu lõpuga on saabunud rahu ning et vabadus ja demokraatia on enesestmõistetavad.

„Muutuv olukord saab selgemaks lähima kümne aasta jooksul ning küsimus on, kas väikeriikidel nagu Eesti ja Soome on selles protsessis mingi mõju,“ ütles president. Ta märkis, et Lennart Meri on meile juba näidanud, et ka väikeriigid suudavad oma hääle kuuldavaks teha.

President Stubb tõi esile uue maailmapoliitika kaks märksõna: väärtuspõhisus ja realistlikkus.

„Põhiväärtustena peame oluliseks inimõigusi, vabadusi, õigusriigi põhimõtteid, vähemuste kaitset, kollektiivseid hüvesid ja toimivaid rahvusvahelisi institutsioone. Realistlik maailmataju laseb aga mõista, et kõik riigid ei soovi olla meie moodi demokraatlikud ega tunnustada liberaalseid väärtusi, turumajandust või vabadusi. See tähendab, et suurte üleilmsete kriiside korral koostöö saavutamiseks tuleb teha kompromisse ja järeleandmisi vahel ka väärtuste arvelt.

Kompromisse on vaja nii sõdade lõpetamiseks, kliimamuutustega toimetulemiseks kui ka majanduse toimimiseks. Oluline on tagada, et rahvusvaheliste suhete dünaamikas ei saaks konkurentsist konflikt, vaid säiliks koostöö. See kõik on võimalik üksned väärika ja lugupidava suhtlemise kaudu, “ toonitas Stubb.

Enne kõnet ja sellele järgnenud arutelu üliõpilastega kohtusid Soome riigipea ja teda saatnud Eesti president Alar Karis Delta keskuses rektor Toomas Asseriga ning tutvusid seal rahvusvahelise koostööprojektiga SmartEnCity.

Tartus viibisid kõrged külalised 28. ja 29. mail. President Cai-Göran Alexander Stubb ja tema abikaasa Suzanne Innes-Stubb olid Eestis president Karise kutsel. Soome juhi esimese Eesti riigivisiidi keskmes olid Eesti ja Soome suhted, julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, Venemaa agressioonisõda Ukrainas ning Ukraina toetamine.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit