Kaitsmised

Doktoritööd

3. aprillil kell 10 kaitses Santa Veikšina keemia erialal doktoritööd «Development of Assay Systems for Characterisation of Ligand Binding Properties to Melanocortin 4 Receptors» («Uudsete meetodite arendamine ligandide sidumisomaduste uurimiseks melanokortiini 4 retseptorile»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a–1021). Juhendajad prof Ago Rinken ja teadur Sergei Kopantšuk, oponent Stephen John Briddon (Nottinghami ülikool, Suurbritannia).

3. aprillil kell 15 kaitses Kristo Ausmees arstiteaduse erialal doktoritööd «Reproductive Function in Middle-aged Male: Associations With Prostate, Lifestyle And Couple Infertility Status» («Keskealiste meeste reproduktiivfunktsioon: seos eesnäärme, elustiili faktorite ja paari viljatusega»). Kaitsmine toimus TÜ kliinikumi Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad dots Margus Punab ja dots Reet Mändar, oponent prof Giuseppe Morgia (Catania ülikool, Itaalia).

11. aprillil kell 12.15 kaitseb Helena Liiv liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Anthropometry, Body Composition and Aerobic Capacity in Elite DanceSport Athletes Compared with Ballet and Contemporary Dancers» («Võistlustantsijate kehalise võimekuse ja stardieelse stressi seos võistlustulemusega»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Jürimäe, dots Jarek Mäestu ja prof emer Toivo Jürimäe, oponent prof Yiannis Koutedakis (Thessaly ülikool, Kreeka).

23. aprillil kell 10.15 kaitseb Deivid Pugal füüsika erialal doktoritööd «hp-FEM model of IPMC deformation» («IPMC materjali hp-FEM mudel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Alvo Aabloo ja prof Kwang J. Kim (Nevada ülikool, USA), oponendid prof Barbar Akle (Liibanoni Ameerika ülikool) ja prof Mart Min (TTÜ).

23. aprillil kell 13.15 kaitseb Vadim Verenitš semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Semiotic Models of Legal Argumentation» («Juriidilise argumentatsiooni semiootilised mudelid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Mihhail Lotman ja prof Igor Gräzin, oponendid dots Anne Wagner (Littoral Cote d'Opale’i ülikool, Prantsusmaa) ja prof Peeter Järvelaid (Tallinna ülikool).

24. aprillil kell 14 kaitseb Kristi Huik arstiteaduse erialal doktoritööd «The Influence of Host Genetic Factors on the Susceptibility to HIV And HCV Infections Among Intravenous Drug Users» («Inimese geneetiliste faktorite mõju HIV-i ja C-hepatiidi viirusesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a–1020). Juhendajad prof Irja Lutsar ja dots Tõnis Karki, oponent dots Marie-Anne Shaw (Leedsi ülikool, Suurbritannia).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised