Universitas Tartuensise tegevtoimetaja Merilyn Merisalu.
FOTO: Lauri Kulpsoo

Niisiis, mida arvab lugeja?

Juhtkiri

Võib öelda, et Eesti vanimal akadeemilisel väljaandel on kaks pidu korraga: novembri lõpus möödus ajalehe Tartu Riiklik Ülikool esimese numbri ilmumisest 75 aastat, ajakirjana täitus selle järeltulijal Universitas Tartuensisel äsja 15 aastat.

Miks seda üldse märkimisväärseks pidada? Ehk seetõttu, et leht ja ajakiri ei kujuta endast pelgalt toimetuse kokku pandud trükiseid, vaid neisse on aastate jooksul talletatud sadade ja tuhandete ülikooli töötajate ja tudengite tegemised, mõtted ja seisukohavõtud.

Nii on igaühel, kes on kunagi ülikooli häälekandja toimetuses töötanud või sellele kaastööd teinud, isiklik lugu. Mulle on ajakiri justkui oma laps – olin toimetuse liikmena ajakirja sünni juures ja juhtisin seda hiljem ligi seitse aastat.

Ülikoolipere on enda eelistustest, muljetest ja soovidest toimetusele ikka märku andnud, vastates ajakirja-aastail koguni seitsmele lugejaküsitlusele. Viimatine, läinud aasta lõpus korraldatud küsitlus oli eelmistega võrreldes märksa põhjalikum.

Küsisime teie lugemiseelistuste ja ajakirja kättesaadavuse kohta nagu varemgi, kuid lisaks palusime eraldi hinnata paber- ja veebiajakirja sisu ja välimust. Uurisime esimest korda sedagi, milline on paberajakirja teekond asutustes, kuhu seda postiga saadame. Saime kinnitust, et ajakirja tõesti loetakse: ta ei jää kellegi lauanurgale seisma, vaid rändab enamasti käest kätte, puhkeruumi või raamatukokku.

Lugejate tagasiside on iga korraga läinud positiivsemaks. Kui ajakirja esimestel aastatel igatseti veel taga kunagist iganädalast ajalehte, siis 2017. aastal toimus selge pööre ja UT-d ei nähtud enam uudisteallika, vaid ajakirjana, mille mitmekülgsed tekstid püüdlevad süvitsimineku poole.

Nüüdki on toimunud lugejate huvides ja hinnangutes suurem muutus. Järjest rohkem väärtustatakse teaduspõhisust ja kestlikkust ning UT-d peetakse ajakirjanduslikuks väljaandeks.

Muutunud pole aga see, et ajakirja, nagu ka selle eel ilmunud ajalehte, peetakse ülikoolipere ühendajaks, kogukonnatunde loojaks. Eriti rõõmustav oli see, et kümmekond küsitlusele vastanut andis märku, et nemadki soovivad sellesse ühendavase töösse panustada ja ajakirjale kaastööd teha.

Ülikooli häälekandja pikema looga saab alates 14. veebruarist kuu aja jooksul tutvuda ülikooli raamatukogus näitusel „Ajaleht ja aeg. Universitas Tartuensis 75“. Vaatamiseks väljas on nii kõige esimene, Stalini pildiga ajaleht kui ka laulva revolutsiooni aegsed lehed ja veel paljud ajakirjanumbrid, mis kajastavad ülikoolielu pöördepunkte.

Sealsamas raamatukogus korraldame sõbrapäeval ka juubelisümpoosioni, kus kohtuvad endised, praegused ja tulevased UT tegijad ja lugejad. Olete oodatud koos meiega heitma pilku Universitas Tartuensise minevikku ja mõtisklema tuleviku üle!

Merilyn Merisalu

UT tegevtoimetaja

Jaga artiklit