Teet Seene (15.07.1940–18.02.2023)

In memoriam

Lahkunud on teenekas spordifüsioloog ja -pedagoog, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, endine õppeprorektor ning avatud ülikooli prorektor Teet Seene. 

Oma alma mater’is alustas Teet spordihuvilise tudengina ning jõudis tunnustatud teadlase ja tippjuhi karjäärini. Lõpetanud 1966. aastal kehakultuuriteaduskonna, töötas ta ravikehakultuuri õpetajana Tartu eriinternaatkoolis ning pidas õppejõuametit ülikooli veespordi kateedris. Bioloogiakandidaadi kraadi kaitses Teet 1974. ja doktorikraadi 1988. aastal.

Teet Seene oli ettevaatav ja tulemuslik teadlane ning hinnatud õppejõud, kes rajas lihase ainevahetust uuriva valdkonna ja hakkas seda arendama. Ta töötas aastatel 1974–1983 Tartu Riikliku Ülikooli lihastalitluse hormonaalregulatsiooni laboris algul vanemteaduri ja hiljem juhatajana. Edasi jätkus tema teadlas- ja õppejõukarjäär spordifüsioloogia kateedris dotsendina ja 1989. aastast professorina.

Teet Seenele oli iseloomulik põhjalikkus ja ka näiliselt ebaolulistesse küsimustesse süüvimine. Seda suhtumist süstis Teet ka kolleegidesse ja eriti oma üliõpilastesse. Ta tegi seda targalt ja talle omase tagasihoidlikkusega, pigem tegude ja eeskuju, vähem sõnade najal.

Teet Seene on jätnud ülikooli akadeemilisse ellu väga sügava jälje, mis ulatub kaugemale tema teadusliku uurimissuuna raamidest. Selle heaks näiteks on tema töö Tartu Ülikooli õppeprorektorina aastatel 1993–1998. Teet Seene oli üks avatud ülikooli mõtte, sisu ja korraldusliku raamistiku autoritest ning ka idee elluviijatest: aastatel 1998–2001 oli ta avatud ülikooli prorektor. Ta töötas suure kire ja pühendumusega selle nimel, et ülikool oleks mõeldud muu hulgas täiskasvanud õppijatele ja kõrgharidus kättesaadav ka kolledžites. Tema innustusel hakati pakkuma enam paindlikke võimalusi nii taseme- kui ka täiendusõppes ja alustati e-õppe arendamisega, millest on praeguseks saanud Tartu Ülikooli üks edulugusid. Seene oli oma mõtetega ajast eest ja avatud ülikooli käekäik läks talle hinge ka edaspidi.

Emeriteerumise järel 2005. aastal sai Teedu viljakas teadustegevus ainult hoogu juurde – ta laiendas oma uurimissuundi, vormistas ja publitseeris uurimistulemusi. Tema pärand võtab ühelt poolt kokku tema suure töö ning annab teisalt aluse uutele mõtetele ja arengule nii akadeemilises õppes kui ka laiemalt.

2000. aastal tunnustati Teet Seenet Tartu Ülikooli medali ja 2005. aastal Tartu Ülikooli suure medaliga. 2008. aastal sai ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi väljapaistva panuse eest kõrghariduse küsimustesse kõige laiemas mõttes. 2019. aastal pälvis ta Eesti Olümpiakomitee auliikme nimetuse.

Kolleegid ülikoolis jäävad mäletama Teetu sihiseadja ja tegutsejana, kes viis oma ideed ellu sõbralikul, kindlal ja huumorimeelest kantud viisil.

Tartu Ülikool

meditsiiniteaduste valdkond

sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

õppeosakond

Eesti Olümpiaakadeemia

Jaga artiklit