Ukraina tudengid vajavad jätkuvalt tuge

Uudis

Sügiseks ilmselt kahekordistub Tartu Ülikoolis õppivate Ukrainast pärit tudengite arv – ukrainlased on esitanud üle kolmesaja sisseastumisavalduse.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse Ukraina stipendiumi fond, mis kogub ja vahendab annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis, on seni kogunud ligi 73 000 eurot ja fondist on juba toetust saanud 32 üliõpilast. Praegu õpib ülikoolis 123 Ukraina kodanikku. Sellekevadist vastuvõttu pikendati ukrainlaste jaoks 1. juunini ja ülikool on lubanud võtta õppima veel kuni 250 uut Ukraina tudengit.

Riik on tulnud ülikoolidele appi ning lubanud tasuda Ukraina üliõpilaste õppemaksu ja keeleõppekulud 2500 euro ulatuses semestris. Ülikoolid on ühiselt leppinud kokku, et uutele tulijatele antakse sellest 500 eurot esimese kuu elamiskulude katteks.

Õppeprorektor Aune Valk märkis, et elamiskulusid on vaja kindlasti katta pikemat aega, sest Ukrainasse jäänud või põgenikena välismaal uut elu alustavatel vanematel on raske, kui mitte võimatu oma üliõpilastest lapsi toetada.

„Kuigi riik pakub ajutise kaitse saajatele võimalust taotleda vajaduspõhist õppetoetust, ei ela sellest ära, ning seda ei saa taotleda enne sõda riigist lahkunud või mõnes teises riigis ajutist kaitset taotlevad ukrainlased. Kokkuvõttes vajavad meie Ukraina tudengid järgmisel õppeaastal elamiskulude katteks umbes miljon eurot,“ ütles Valk.

Suvel on tulemas palju üritusi, kus kogutakse Ukraina üliõpilastele toetust. Lisaks on ülikoolipere liikmetel võimalus teha Ukraina stipendiumi fondi omale sobivas summas (püsi)annetus. Püsiannetuse saab vormistada Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi lehel ja annetatavat summat on võimalik hiljem internetipangas muuta. Eraisikuna annetamine on tulumaksuvaba.

Jätkuvalt otsib ülikool stipendiumide rahastamise võimalusi ka mujalt, sh ettevõtjatelt, riigilt ja välisfondidest.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse Ukraina stipendiumi fondist saavad stipendiumi taotleda Tartu Ülikoolis õppivad Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Stipendiumi võivad üliõpilased kasutada oma vajaduste kohaselt. Ülikooli õppetasust on nad vabastatud. Stipendiumide arv ja suurus oleneb annetuste kogusummast.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit