2019. aastal loodud UpCatalyst hakkab koostöös Norra iduettevõttega SafeRock valmistama uuenduslike omadustega CO2-negatiivset betooni.
FOTO: Mihkel Lees

Tartu Ülikool sõlmis Eestis ainulaadse investeerimistehingu

Uudis

TÜ investeerimisettevõte UniTartu Ventures ja iduettevõte UpCatalyst sõlmisid Eestis esmakordse lepingu, kus ülikool saab ettevõttesse intellektuaalomandit investeerides selle osanikuks. Sel moel kiirendab ülikool teadustöö tulemuste jõudmist teadus- ja tehnoloogiamahukasse ettevõtlusse.

Iduettevõte UpCatalyst muudab rasketööstuse heitgaasides sisalduva CO2 väärtuslikeks süsiniknanomaterjalideks ja grafiidiks, mida kasutatakse patareide ja akude tootmisel. Alles hiljuti lõppes investeerimisvoor, mille käigus paigutasid investorid ettevõttesse kokku üle kahe miljoni euro. Ettevõtte juhi Gary Urbi sõnul kasvatab UniTartu Venturesiga tehtud tehing ettevõtte usaldusväärsust peamiselt just investorite silmis.

„See tehing annab meile enesekindlust, et tehnoloogia kommertsialiseerimisega jõuliselt edasi minna, isegi kui selle turupotentsiaal avaneb alles mitme aasta pärast. Samuti on meile oluline olla teerajaja teaduspõhise ettevõtluse arengumudeli väljatöötamisel ja heade tavade loomisel järgmistele ülikoolidest välja kasvanud ettevõtetele,“ ütles Urb.

UniTartu Venturesi juht Mart Maasik selgitas, et ülikoolile kuuluvaks intellektuaalomandiks võivad olla näiteks andmed, teadusuuringute tulemused või patendid. Kui seni on ettevõtted nii Eestis kui ka mujal kasutanud Tartu Ülikooli intellektuaalomandit kas litsentsilepingu või müügitehingu alusel, siis UniTartu Venturesi vahendusel tekib võimalus intellektuaalomandi investeerimiseks.

„Lõime mudeli, kus ülikool annab intellektuaalomandi üle UniTartu Venturesile, kes annab selle omakorda edasi iduettevõttele ja saab vastu osaluse ettevõttes. UniTartu Ventures jätkab aktiivse investorina ettevõtte arengualast nõustamist ka pärast tehingut,“ rääkis Maasik.

Seega aitab ülikool UniTartu Venturesi kaudu kaasa iduettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ja samal ajal kujundab endale investeeringuportfelli. Sobival hetkel võib ta osaluse müüa, et saadud tuluga toetada ülikooli järgmistehargettevõtete tehnoloogiaarendust ja valmistuda uuteks intellektuaalomandiinvesteeringuteks.

Teadustööga seotud ettevõtte alustamist peetakse tihtilugu teadustöö lõpp-punktiks, kuid ärilises plaanis on see alles uue teekonna algus. UniTartu Venturesi siht on aidata kaasa sellele, et pärast ettevõtte käivitamist ja esmainvesteeringu kaasamist jätkuks koostöö ülikooliga, st teadus- ja arendustegevus, ning saaks hoo sisse ka äriarendus. Nii võidavad kõik asjaosalised ja kasvab teadmusmahukas ettevõtlus.

Tartu Ülikoolile kuuluv osaühing UniTartu Ventures asutati aasta tagasi eesmärgiga investeerida teadlaste loodud intellektuaalomandit teadus- ja tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse. Esimese tegutsemisaasta jooksul on UniTartu Ventures teinud juriidilisi ettevalmistusi ja nõustanud teadlasi oma ettevõtete investorvalmiduse suurendamisel.

„Me saame garanteerida, et kui intellektuaalomand sellise tehinguga ettevõttesse liigub, on intellektuaalomandi küsimused põhjalikult lahatud ja kõigile sobivalt lahendatud,“ selgitas Maasik UniTartu Venturesi rolli võimalike kaasinvestorite kahtluste ja hirmude hajutamisel.

Tartu Ülikooli osalemine teadusest võrsunud iduettevõtetes aitab luua võimalusi Eesti majanduse ja teaduse tihedamaks sidumiseks. UniTartu Venturesi kaudu saab ülikool aidata teadlastel ja ka üliõpilastel ettevõtlusega alustada, suunates nende loodavatesse iduettevõtetesse ülikoolile kuuluva intellektuaalomandi ja otsides selleks rahastajad.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit