Õnnitleme

Õnnitlused

85

Elmar Reimers, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsent – 11. märts

80

Heiki Timotheus, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 3. märts

70

Leiki Loone, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsent – 1. märts

Tõnu Asu, gaaslahenduslabori elektroonik – 13. märts

Ants Lõhmus, nanostruktuuride füüsika labori vanemteadur – 26. märts

65

Mare-Ann Tammaru-Koger, preparaator – 20. märts     

Aarne Pruks, kolloid- ja keskkonnakeemia assistent – 31. märts    

60

Reet Soosaar, inglise keele lektor – 6. märts     

Toomas Saat, Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi direktor – 8. märts         

Ludmilla Jakobson, tervishoiu instituudi laborant – 15. märts

Boleslav Tšernjavski, valvur – 29. märts

55

Hele Siimon, materjalifüüsika lektor – 8. märts          

Vitali Nagirnõi, tahkisefüüsika vanemteadur – 19. märts      

Heili Varendi, lastehaiguste dotsent – 23. märts        

Ülle Pechter, nefroloogia teadur – 31. märts    

50

Irina Abramenkova, koristaja – 12. märts          

Kaido Tammeveski, kolloid- ja keskkonnakeemia dotsent – 13. märts

Tuuli Vähk, raamatukoguhoidja – 30. märts      

45

Karin Kull, gastroenteroloogia vanemassistent – 4. märts

Tõnu Rätsep, neurokirurgia teadur – 6. märts  

Silja Härm, referent – 9. märts     

Silja Tänavots, raamatukoguhoidja – 10. märts            

Madis Arukask, eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur – 20. märts      

Kaja-Triin Laisaar, epidemioloogia ja biostatistika õppetooli spetsialist – 28. märts

40

Anneli Kährik, inimgeograafia teadur – 2. märts         

Elin Org, Tartu ülikooli Eesti geenivaramu teadur – 5. märts

Andres Võrk, ökonomeetria lektor – 12. märts

Monika Schmidt, sotsiaalpsühholoogia lektor – 19. märts    

35

Mari-Anne Philips, füsioloogia teadur – 15. märts

Äli Leijen, haridusteaduste vanemteadur – 19. märts

Aveliina Helm, botaanika vanemteadur – 21. märts

30

Kristel Uiboaed, eesti murrete teadur – 9. märts

Helle Visk, terviseinfo analüüsigrupi analüütik – 27. märts

25

Olaf Viikna, infotehnoloogia spetsialist – 30. märts 

Jaga artiklit