Jaak Kikas – 65

Juubel

23. veebruaril sai 65 aastaseks TÜ füüsika instituudi direktor, korrastamata süsteemide füüsika professor Jaak Kikas.

Jaak Kikas on sündinud Tallinnas tehnikateadlaste Verner ja Valve Kikase peres. 1967. aastal lõpetas ta kuldmedaliga Tallinna 2. keskkooli, seejärel jätkas õpinguid Tartu ülikooli füüsikaosakonnas, mille lõpetas cum laude aastal 1972. Seitse aastat hiljem kaitses ta Tartus akadeemik Karl Rebase juhendamisel füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi tahkisefüüsika erialal.

Jaak on füüsika instituudis läbi käinud peaaegu kõik ametid: töötanud inseneri, nooremteaduri, vanemteaduri, juhtteaduri, laborijuhataja ja professorina. 2012. aasta lõpus valiti ta füüsika instituudi direktoriks. Jaak Kikas on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane ja rahvusvaheliste teaduskonverentside organiseerija ning avaldanud üle 180 teaduspublikatsiooni.

Tema teadustöö on olnud seotud tahkiste optilise kõrglahutusspektroskoopia meetodite arendamise ning nende rakendamisega eri korrastusastmega tahkiste uurimisel, samuti mõnede kõnealuste meetodite praktiliste rakendustega optilises informaatikas ja sensoorikas. Sealhulgas on ta koos kolleegidega näidanud kõrgete hüdrostaatiliste rõhkude olulist mõju klaaside madalatemperatuurilisele mikrodünaamikale ja arendanud seda kirjeldavaid teoreetilisi mudeleid. 1986. aastal sai ta koos kolleegidega riikliku teaduspreemia töödetsükli «Stabiilsete spektraalsälkude fototekitamine ja suurte molekulide laserspektroskoopia» eest. Praegu on Jaak Kikas tegev grafeeni rakenduste alusuuringutega optoelektroonika ja optilise gaasisensoorika rakendusteks, samuti mesosüsteemide teooria ja rakendustega.

Jaak on ka üliõpilaste seas hinnatud õppejõud. Tema materjaliteaduse loengud on väga põnevad, kaasahaaravad, inspireerivate materjalinäidistega, mida tudengid ka näpu vahel hoida ja katsuda saavad. Ta on väga palju panustanud materjaliteaduse edendamisse, olles ise ka selle õppekava algataja Tartu ülikoolis. Ta on oma tegevusega parandanud oluliselt ka nn klassikaliste reaalteaduste (matemaatika, füüsika, keemia jt) rakenduspotentsiaali ja aidanud kaasa Tartu ülikoolis oleva reaalteadusliku pädevuse täielikumale kasutamisele.

Jaak Kikas on füüsika ja materjaliteaduse populariseerija. Tema sulest on ilmunud mitmed reaalteadusi populariseerivad kirjutised, tema loodud ja hallata on veebikeskkond «Materjalimaailm», mis tutvustab huvilistele üle 100 eri materjali, sisaldades näidiste kirjeldusi ja lisainformatsiooni materjalide koostise ja ehituse, omaduste, saamisviiside ning rakenduse kohta. Ta on pidanud üle 100 teadust ja tehnoloogiat tutvustava loengu kooliõpilastele, õpetajatele ja üldsusele. Aastal 2009 tunnustati teda peapreemiaga Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil.

Jaak Kikas on Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadi žürii paljukordne esimees ning Eesti võistkonna mentor rahvusvahelistel füüsikaolümpiaadidel. Ta oli rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi «IPhO 2012» akadeemilise komitee esimees ja juhtkomitee liige. Ta on pikka aega olnud Teaduskeskuse AHHAA teadusnõukogu esimees ja sihtasutuse nõukogu liige.

Teadustöö tegemise kõrval on Jaagul ka pikaaegne kogemus jõuluvanana instituudi jõulupidudel. Ilmselt on Jaak pärinud sõnaseadmise oskused oma vanaisalt, eesti luuletajalt Reinhold Kamsenilt (tuntud laulu «Küll on kena kelguga» sõnade autor). Nii ei möödu ühtegi suuremat instituudi pidu Jaagu päevakohaste luuleridadeta. Samuti on ta füüsikute pidudel toimuvate ühislaulmiste eestvedaja.

Pingelise töögraafiku kõrval on Jaak leidnud aega ka oma hobi, fotograafiaga tegelemiseks. Kunstiinimeste ringkonnas on ta tuntud just fotograafina, kusjuures nii mõnelegi neist on olnud üllatuseks, et tegelikult peab ta füüsiku ametit.

23. veebruaril sai Jaak Kikas Pärnus Endla teatris presidendilt rinda ka Eesti Vabariigi Valgetähe neljanda järgu teenetemärgi.

Õnnitleme teda, soovime palju jõudu ja jaksu edaspidiseks!

Kolleegid füüsika instituudist

Jaga artiklit