Heade mõtete ristumise koht

Juhtkiri

Hea lugeja! Nagu võid märgata, on Universitas Tartuensise trükiväljaanne saanud värske välimuse, aga värske on ka sisu.

Teine koroonakevad, mil olime kõik taas sunnitult kaugtööl või -õppel, andis võimaluse võtta ajakirjas ette kauaoodatud sisulised ja vormilised muudatused. Selle asemel, et tühjana seisvatesse ülikoolihoonetesse uusi ajakirjanumbreid trükkida, keskendusime uue sihi seadmisele.

UT on läbi aastakümnete täitnud erisuguseid eesmärke. Nii nagu on muutunud aeg, on muutunud ka ajakirja roll: ülikooli siseuudiste ja -arutluste edastajast on saanud järjest rohkem ülikoolivälistelegi lugejatele suunatud väljaanne. Kuna praegusel kiire meediatarbimise ajal on ajakiri asutuse siseteadete edastamiseks paratamatult kohmakas kanal, oleme nüüd võtnud selge eesmärgi olla vahendajaks ülikooli ja ühiskonna vahel.

Tartu Ülikool on oma peaaegu 14 000 üliõpilase ja ligi 4000 töötajaga vaieldamatult Eesti üks suurimaid organisatsioone, kus on mõõtmatus koguses teadmiste ja kogemuste rikkust. UT ülesanne on viia see rikkus ühiskonda ja luua võimalused avatud dialoogiks. Eesti ainsa universitas’ena on meil kohustus rääkida ühiskonnas toimuvas kaasa.

See, et Tartu Ülikooli on koondunud oma ala parimad eksperdid ja siin luuakse ühiskonna arenguks hädavajalikku uut teadmist, on vaid üks universitas’e köitev külg paljudest. Igaühel, kes on vähegi ülikooliga kokku puutunud, on rääkida oma lugu. Need lood võivad olla vastandlikud, väga eriilmelised ja isesuguste rõhuasetustega. UT on nende lugude ristumise koht, pakkudes lugejale uusi teadmisi ja mõtteainet, aga ka äratundmisrõõmu.

Loodame, et ülikooliga seotud lugude ja ideede rikkus vaatab teile, head lugejad, vastu ka käesolevast, uue vormi saanud ajakirja numbrist. Räägime olulistest teemadest, millega peame Eesti ühiskonna mõistliku arengu ja hea tervise nimel tegelema, aga toome teieni ka lugusid tudengitest ja ülikoolielu värvikast minevikust.

Kindlasti kulub valitud raja sissetallamiseks aega. Selleks, et ajakiri muutuks aina sisukamaks, oleme enda suhtes nõudlikud. Esiteks võtame keskendumiseks rohkem aega – UT hakkab ilmuma viis korda aastas. Teiseks tahame tugevdada ajakirja kolleegiumi rolli, et selle liikmetest saaksid toimetusele head kriitilised sõbrad ja suunanäitajad. Ühtse arusaama ajakirja tööst aitavad kujundada äsja valminud toimimispõhimõtted, millega saab tutvuda UT veebilehel.

Niisamuti soovime laiendada kaastööde kirjutajate ringi ülikooli töötajate ja üliõpilaste, aga ka ülikooliväliste partnerite seas. Sest, nagu juba öeldud, UT on eripalgeliste lugude ja mõtete ristumise koht.

UT toimetus

ajakiri [at] ut.ee

Jaga artiklit