Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumikonkursid

Stipendiumid

Puhk-Mörneri stipendium – kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ning õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. 

Lisateave ja nõuded: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-puhk-morneri-stipendium.

Voldemar Siimoni stipendium – kuni viis 1500 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala edukad üliõpilased. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.

Lisateave ja nõuded: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-voldemar-siimoni-stipendium.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium – üks 1500 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- või ühiskondliku tegevuse eest.

Lisateave ja nõuded: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-eesti-rahvuskomitee-uhendriikides-stipendium.

Erich Rannu perekonna stipendium – kaks 3000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi õppeastmete üliõpilased, samuti arvutiteaduse instituudi ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kelle lisaeriala on majandusteadus.

Lisateave ja nõuded: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-erich-rannu-perekonna-stipendium.

Lydia ja Felix Krabi stipendium – viis 2000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste kõikide õppeastmete üliõpilased loodusteaduste (bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia) erialadelt.

Lisateave ja nõuded: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2021-aasta-lydia-ja-felix-krabi-stipendium-2.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – üks 2000 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse välismaalt TÜ-sse, sh Tartu observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele TÜ, sh Tartu observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks. Stipendiumi saaja teadustöö peab olema seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. 

Lisateave ja nõuded: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/jaan-einasto-rahvusvaheline-stipendium.

Elektroonilised taotlused stipendiumidele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. mail 2021 TÜ sihtasutusele.

 

Lisateave ja nõuded stipendiumide taotlemiseks: sihtasutus.ut.eetysiht [at] ut.ee, 737 5852 (Katriin Fisch-Uibopuu)

Jaga artiklit