FOTO: Andres Tennus

Ülo Langel 70

Juubel

Aeg lendab. Alles see oli, kui Ülo Langel sündis, käis koolis ja astus Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonda keemiat õppima. Ja nüüd tähistab ta juba oma 70. sünnipäeva!

Õnnitledes Ülot tähtsa juubeli puhul, tasub teha tagasivaade tema tegemistele. Tudengipõlves lõid temas välja juhi omadused – olgu siis võrkpallis, malevas või biokeemik Aavo Aaviksaare laboris, kus ta koos keemikust Jaak Järvega teadust tegi. Saanud hea keemiahariduse, kiskus teda eelkõige bioorgaanilise keemia ja biokeemia poole. 1980. aastal kaitses Ülo doktoritöö bioorgaanilises keemias, misjärel töötas ta üheksa aastat dotsendina arstiteaduskonnas, professor Lembit Tähepõllu biokeemia kateedris.

Tormilistel üheksakümnendatel lõi Ülo kontaktid Stockholmi Ülikooli neurokeemia ja neurotoksikoloogia instituudiga. Alguses töötas ta seal külalisteadlasena, seejärel lektori, dotsendi ja ka professorina. Tema uurimisvaldkonnad on alati olnud seotud praktiliste probleemidega. Nii on ta loonud biosensoreid miinide ja pommide otsimiseks ning üliväikeste narkootilise aine koguste tuvastamiseks. Ülo on olnud ikka liider paljude teaduslike probleemide püstitamisel ja lahendamisel. Niisamuti on ta juhtinud kateedrit. Kõigis nendes tegevustes on tema juhiomadused olnud talle suureks abiks.

Paarkümmend aastat tagasi alustas Ülo aktiivset tegevust rakku sisenevate virgatspeptiidide loomisega. Kuivõrd sellised keemiliselt sünteesitud peptiidid on suutelised läbima raku membraane ja kandma rakkudesse ka ravimolekule, mRNA-d või plasmiidset DNA-d, on see Ülot suuresti esile tõstnud. Tema nimega seonduvad 225 artiklit, millele on viidatud pea 7000 korda. Ilma kahtluseta on Ülo üks väljapaistvaid keemiateadlasi. Eesti Teaduste Akadeemia on selle tunnustamiseks valinud Ülo Langeli oma välisliikmeks.

Ülo on paljude aastate jooksul teinud Tartu Ülikoolis väga aktiivset teadus- ja õppetööd. 2006. aastal asutas ta tehnoloogiainstituudis molekulaarse biotehnoloogia labori ning asus professori ametikohale, kus ta töötab praeguseni. Tänu tema aktiivsele tegevusele ja heale juhendamisele on paljud noored inimesed kaitsnud oma doktoritöö. Kõik need noored teadlased toimetavad agarasti ja lahendavad edukalt keerulisi teaduslikke probleeme.

Üks aspekt vajab veel eraldi esiletoomist. Ülo tegutseb aktiivselt ka ettevõtluse valdkonnas. Tal on suur hulk patente ja paljud neist on leidnud rakenduse.

Mida siis sünnipäevalapsele soovida? Ikka jõudu, sitkust ja oma joone ajamist – kõike seda, mis on Sind siiani toonud ja viib Sind ka edasi! 

Mart Ustav 

biomeditsiinitehnoloogia professor, akadeemik

 

Jaga artiklit