FOTO: Andres Tennus

Helle Hein 70

Juubel

7. veebruaril täitus 70 eluaastat arvutiteaduse instituudi emeriitdotsendil Helle Heinal, kes on töötanud Tartu Ülikoolis alates 1974. aastast.

Helle Hein on töötanud TÜ arvutuskeskuses, rakendusmatemaatika laboris ja programmeerimise kateedris. Aastatel 1993–1994 oli ta arvutiteaduse instituudis lektor, seejärel kuni 2004. aastani rakendusmatemaatika instituudis dotsent. Pärast seda on ta töötanud arvutiteaduse instituudi dotsendina. 2019. aastal sai Helle emeriitdotsendi nimetuse.

Helle Hein. FOTO: Andres Tennus

Helle on hinnatud õppejõud, kes on õpetanud informaatika kursusi kõigil õppeastmetel. Sealhulgas on ta loengupidaja ja vastutava õppejõuna andnud väga suure kuulajaskonna, ligi 400 osalejaga programmeerimise alusaineid. Tema juhendamisel on kaitstud hulgaliselt bakalaureuse- ja magistritöid ning praegu juhendab ta kolmandat doktoritööd.

Helle on olnud mitme bakalaureuseõppekava ning ka magistri- ja doktoriõppekava programmijuht. Alates 2013. aastast on tema juhtida informaatika bakalaureuseõppekava, kus on selle aja jooksul vastuvõtt kasvanud ligi kaks korda, rohkem kui 200 üliõpilaseni aastas.

Töökus ja pühendumus on toonud Hellele korduvalt ka tunnustust: 2008. aastal sai ta TÜ aumärgi, 2011. aastal TÜ väikese medali, 2015. aastal arvutiteaduse instituudi aasta õppejõu tiitli, 2016. aastal aasta programmijuhi auhinna ja 2020. aastal teenetemärgi „100 semestrit ülikoolis“, rääkimata paljudest tänukirjadest. Üliõpilaste seas on Helle armastatud õppejõud.

Helle ise jääb oma saavutuste juures tagasihoidlikuks, aga väsimatu usinuse ja kohusetundlikkusega on ta kolleegidele suureks eeskujuks. Ta on meeldiv suhtleja ja tähelepanelik kuulaja, kes tänu oma suurele empaatiavõimele ja positiivsele ellusuhtumisele on nõu ja jõuga paljudele abiks.

Teadus- ja õppetöö kõrvalt leiab Helle aega tegeleda ka spordiga ning selles teeb ta silmad ette nii mõnelegi nooremale kolleegile. Ta on kirglik tennisemängija, kellel on võistlustelt ette näidata auhinnalisi kohti, ja naudib väga suusatamist. Lisaks mängib ta puupalli ja on selles tulnud suisa Euroopa meistriks (puupall on mäng, milles tuleb puust tehtud pall võimalikult väheste löökidega läbi värava lüüa – toim.).

Helle kohta sobib hästi ütlus „kes teeb, see jõuab“. Soovime juubilarile rõõmu ja jaksu paljudeks aastateks!

Kolleegid arvutiteaduse instituudist

 

Jaga artiklit