Kaitsmised

Doktoritööd

21. märtsil kell 14 kaitseb Triin Eglit arstiteaduse erialal doktoritööd «Obesity, Impaired Glucose Regulation, Metabolic Syndrome and Their Associations With High-molecular-weight Adiponectin Levels» («Rasvumine, glükoosiregulatsiooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega»). Kaitsmine toimub TÜ kliinikumi Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad
 prof Margus Lember ja
Tarvo Rajasalu (1969–2012), oponent prof Sirkka Keinänen-Kiukkaanniemi (Oulu ülikool, Soome).

Jaga artiklit