Kas ülikooli praktika- ja karjääripäevad tänavu toimuvad?

Tudeng küsib

Jah, mõned kindlasti toimuvad. Jälgi ajakohast infot veebilehel careerday.ut.ee. Praeguses olukorras toimuvad kõikvõimalikud üritused veebis. Ühtpidi on see mugav ja turvaline võimalus üritustest osa võtta, ilma et oleks vaja kuhugi kohale minna, aga teisalt nõuab see teadlikku tegutsemist, et osalemisest ka päriselt kasu oleks.

Kuidas muuta veebikarjääripäev kasulikuks?

Mõtle oma soovid läbi. Millise eesmärgiga karjääripäeval osaled? Kas soovid saada üldist pilti tööturu võimalustest ja ootustest või huvitab sind mõni konkreetne sektor või ametiala? Kas otsid uusi mõtteid, mida oma haridusega võiks peale hakata? Kas tahad minna praktikale või tööle või on sul mingi muu idee?

Uuri veebiürituse võimalusi. Pelgalt ettekannete kuulamise kõrval võid leida võimalusi osaleda interaktiivsetes töötubades: suhelda ettevõtete virtuaalboksides nende esindajatega, osaleda mängudes või lahendada ülesandeid, jagada oma kontaktandmeid ja CV-d praktika- või töösooviga jne.

Vaata, millised tööandjad karjääripäeval osalevad. Koosta juba ette loend huvipakkuvatest organisatsioonidest, kellega soovid üritusel kindlasti tutvuda. Uuri ettevõtete kohta infot nende kodulehelt ja sotsiaalmeediast. Küsimused pane kirja, et saaksid karjääripäeval neid õigele inimesele esitada.

Ole valmis end tööandjatele tutvustama. Mõtle läbi, mida endast tööandjale rääkida. Võib-olla piisab nimest, õppekavast ja õppeaastast, aga lisaks mõtle läbi, millest täpselt oled huvitatud – on see praktikavõimalus või miski muu? Ole valmis rääkima oma karjäärisihtidest, oskustest, kogemustest, huvidest jms ning jagama oma kontaktandmeid ja CV-d edasiseks suhtlemiseks.

Ole julge ja osale aktiivselt. Tööandjate esindajad soovivad karjääripäeval üliõpilastega suhelda ja neile ennast tutvustada. On raske leida paremat hetke, et nende kohta täpsemalt kuulda ning oma praktika- ja töösoove arutada.

Tee endale märkmeid. Pane pärast iga virtuaalboksi külastust lühidalt kirja, milliseid võimalusi tutvustati, kellega suhtlesid, kas andsid oma kontaktandmed või CV, kas leppisite midagi edaspidiseks kokku, milliseid ideid veel tekkis. Võid kirja panna ka need ettevõtted, mis kuidagi sinuga ei haaku, et ei peaks neid uuesti külastama, kui hiljem neist enam midagi ei mäleta.

Jätka tegutsemist. Kui messil süveneb huvi mõne valdkonna vastu, kuhu tahaksid praktikale või tööle minna, siis otsi ka teisi sel alal tegutsevaid tööandjaid. Uuri nende kohta veebist ja võta julgelt ühendust, kui soovid küsimusi esitada või tööle kandideerida. Oma mõtteid ja tegutsemisvõimalusi saad arutada sugulaste-sõprade-tuttavatega ja miks mitte ka karjäärinõustajaga.

Osale karjääripäeval aktiivselt ja võid leida nii inspiratsiooni, selgeid sihte kui ka konkreetseid tegutsemisvõimalusi.

Mare Aru

TÜ karjäärinõustaja

Jaga artiklit