Muuta võib õppetöövorme ja nende osakaalu, hindamismeetodeid ja -kriteeriume.
FOTO: Pixabay.com

Õppekorralduses tehakse erandeid

Uudis

Rektor kehtestas käskkirjaga erandid õppekorralduseeskirjast, et tõkestada koroonaviiruse levikut.

Vabariigi Valitsus andis 10. detsembril korralduse, mille kohaselt ei ole õppijatel lubatud õppehoonetes viibida, välja arvatud erandlikel juhtudel, kui nad vajavad õppejõu hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või teevad praktilist õpet, eksameid või teste. Neil erandjuhtudel juhul tuleb arvestada 2+2-nõudega (välja arvatud siis, kui seda pole mõistlikult võimalik tagada), nõuda maskide kandmist ja desinfitseerimisvahendite olemasolu ning täita desinfitseerimisnõudeid.

Rektori käskkirja järgi tohib teha muudatusi selle õppeaasta sügissemestriks kinnitatud õppeainete kavades. Muuta võib õppetöövorme ja nende osakaalu, hindamismeetodeid ja -kriteeriume (vaid juhul, kui aines pole 2020/2021. õppeaasta sügissemestril veel ühtegi eksamit ega arvestust toimunud), hinde kujunemise põhimõtteid, õpiväljundite hindamise skaalat (eristavast mitteeristavaks), ajakava, hindamistulemustest teatamise aega ja võlgnevuste likvideerimise korda.

Vastutav õppejõud peab lisama ainekava muudatused õppeinfosüsteemis väljale „Muu info“ ja teavitama aines osalejaid muudatustest järgmisel tööpäeval. Eksami, arvestuse või kontrolltöö uus aeg tuleb teatavaks teha hiljemalt viis päeva enne selle toimumist. Erandid kehtivad 7. veebruarini.

Jaga artiklit