Uuringu autorid soovitavad kommunikatsioonijuhtidel teadlaste tööd vaadelda.
FOTO: Pixabay.com

Eestis elavad teaduseusku inimesed

Uudis

TÜ teadlaste eestvedamisel tehtud Eesti Teadusbaromeetri uuringu järgi on Eesti elanike usaldus teaduse vastu väga suur (78%) ja enamik eestlastest peab teadlasi ekspertideks.

„Nii suur usaldus teaduse ja teadlaste vastu näitab, et Eestis elavad teaduseusku inimesed,“ märkis uuringu juhtautor, TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar. 

Tulemused näitavad, et teadusest on kõige rohkem huvitatud mehed, eesti keelt kõnelevad inimesed, alla 65-aastased ning kõrgharidusega elanikud. Meie huvi teaduse vastu on sarnane Soome omaga, kuid suurem kui näiteks Rootsis või Šveitsis. 

Uuringu ühe kaasautori, TÜ ajakirjandusuuringute teaduri Marju Himma-Kadaka sõnul tuleb usalduse hoidmisega tegeleda pidevalt. Uuringu järgi esineb usaldamatust ja vähem informeeritust just eakate ning madalama haridustasemega inimeste hulgas. „Teadlased peavad oma nõuannete ja teadmistega ühiskonnaelus pidevalt kaasa rääkima. Seda tuleb teha selgelt ning arusaadavalt ja mõeldes ka neile, kes vajavad vahest lihtsustatud seletamist,“ lisas Himma-Kadakas.

„Eesti inimesed ootavad teaduskajastusi,“ ütles Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. Sellest lähtudes annavad uuringu autorid poliitikutele, teadlastele ja teaduskommunikatsiooniga tegelejatele soovitusi üldsust oma töö tulemustest senisest enam teavitada. „Üks hea soovitus, millega ülikoolid ja teadusagentuur kindlasti tööle hakkavad, on teaduskommunikatsiooni spetsialistide valdkonnaspetsiifiline koolitamine. Parimad kommunikatsioonijuhid on sageli ka vastava teadusvaldkonnaga väga hästi kursis, mistõttu võib olla hea mõte saata nad mõneks ajaks teadlaste juurde teadmisi omandama,“ sõnas Allik.

Uuringu käigus küsitleti 2020. aasta juulis telefoni teel tuhandet 16-aastast ja vanemat Eesti elanikku. Uuriti inimese isiklikku suhet teadusega ja hinnanguid teaduse seostele ühiskonnaga. Uuring valmis Eesti Teadusagentuuri programmi (RITA) raames, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Küsitlust on plaanis korrata iga viie aasta järel. 

Tutvu aruandega veebilehel https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/11/Eesti_Teadusbaromeeter.pdf.

Jaga artiklit