Stipendiumid

Stipendiumid

Kolme rektori stipendiumikonkurss – 2000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli, Läti Ülikooli ja Vilniuse Ülikooli täiskoormusel õppivad üliõpilased, sh välisüliõpilased, kes õpivad sel õppeaastal vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril ning kes valdavad üht Balti riikide keelt C1-tasemel ja teisi vähemalt A2-tasemel. Taotluse esitamise tähtpäev on 11. jaanuar 2021.

Lisateave ja nõuded: maailmakeeled.ut.ee/et/scholarship/est-lat-lit.

Juri Lotmani stipendium – kaks vähemalt 600-eurost stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ magistrandid ja doktorandid, kes jätkavad oma uurimistöös Juri Lotmani ja tema koolkonna filoloogia- ja semiootikatraditsioone.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalseid trükis ilmunud või trükki antud uurimistöid – teaduslikke artikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid –, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul alates nende esitamise kuupäevast. Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar 2021.

Lisateave ja nõuded: flfi.ut.ee/et/semiootika-osakond/juri-lotmani-stipendium.

2020/2021. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – üks 18 000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv TÜ teadlaskonnale. Stipendiumi saaja peab olema TÜ doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane TÜ teadur või õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2021.

Lisateave ja nõuded: sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee või 737 5852 (Triin Vakker).

Jaga artiklit