Praktikat saavad välismaal läbida ka õigusteaduse üliõpilased.
FOTO: Pixabay.com

Praktika avab kogemuste laeka

Tudengid

Kui õppida õigusteadust Eestis, ei tähenda see, et mujal maailmas praktikal käia ja läbi lüüa ei saaks. Õigusteaduse üliõpilastele on rahvusvahelise kogemuse saamiseks loodud lausa eraldi programm.

Põlised rändajad teavad, kui nüristav on püsida ühes kohas pikemat aega, ilma et oleks võimalust reisida ja uusi elamusi kogeda. Mis saaks aga olla noore uudishimuliku juristi jaoks täiuslikum, kui ühendada oma rännukihk ja soov teha õppekavas ettenähtust rohkem erialast praktikat?

Juurat õppivatel üliõpilastel aitab mõne välismaise ettevõtte juures kogemuste omandamise võimalusi leida Euroopa õigustudengite ühenduse ELSA (European Law Student Association) pakutav praktikaprogramm STEP (Student Trainee Exchange Programme). Teiste seas on STEP-i võimalusi kasutanud Kirsti Pent, kes käis kogemusi omandamas USA Michigani osariigi ühes vanimas advokaadibüroos Butzel Long, ning Getter Paberits, kes sooritas praktika Soome küberkaitsefirmas F-Secure. Nende sõnul sündis praktikale minemise otsus lihtsalt – kui nad olid oma soovidele vastava praktikapakkuja leidnud, saatsid nad oma CV ja motivatsioonikirja pikemalt mõtlemata teele.

Mis on STEP? 

STEP (Student Trainee Exchange Programme) on praktikaprogramm, mille abil võib ELSA kaudu leida huvipakkuvas valdkonnas praktikakoha nii Euroopas kui ka mujal maailmas. STEP-i kaudu saavad praktikakohti otsida kõik ELSA-ga liitunud õigusteaduse tudengid, samuti äsja ülikooli lõpetanud. Pandeemiaga seotud piirangute tõttu on praktikal võimalik osaleda ka digitaalsel teel. 

Kandideerimiseks tuleb valida ELSA portaalist sobiv praktikapakkuja ning edastada ELSA-le oma CV ja motivatsioonikiri. Pärast seda valivad praktikapakkujad välja sobivad praktikandid. Sügisesse praktikatsüklisse saab kandideerida 20. novembrist 11. detsembrini. Rohkem teavet leiab veebisaidilt www.step.elsa.org. Küsimuste korral võib kirjutada meiliaadressile vpstep [at] elsaestonia.org.

Tasub lisada, et kuigi ELSA tegutseb peamiselt Euroopas, on STEP-i praktikapakkujate leidumisel võimalik kandideerida ka sellistesse riikidesse nagu Gruusia ja USA. Sihtriigi teistsugune õigussüsteem ei takista üldjuhul praktikandil sisulise töö tegemist.

Isemoodi proovilepanekud

Praktikaga võib kaasneda hirm, et praktikandile pole anda piisavalt tegevust ja talle pakutavad ülesanded on sedavõrd triviaalsed ja demoraliseerivad, et praktika mõte kaob. Näiteks ühes Eesti riigiasutuses sai noorspetsialistide kaasahaaravaks ja pädevust proovile panevaks ülesandeks … erialaste artiklite pealkirjade lisamine ülemuste jaoks ühisesse faili. Seda, kas kõnealust dokumenti keegi kunagi üldse vaatas, teab ainult kõigevägevam.

STEP-i praktikantide ülesanded sõltuvad praktikapakkuja töövaldkonnast ja ka praktikandist endast. Kirsti ja Getteri ülesanded varieerusid lepingute koostamisest ja ülevaatamisest kuni õigusalase uurimistöö ning kohtumenetluseni.

Näiteks tegeles Kirsti USA-s praktikal olles ühinguõigusega. Kui firmas hakati müüma ühte Itaalia ühingut, leiti, et selle USA-s paikneva tütarettevõttega seotud dokumendid tuleb läbi vaadata tema peakontoris Itaalias. Seega kaasati Kirsti kolmeliikmelisse meeskonda, kes sõitis pea nädalaks saapamaale õigusauditit tegema. Sellisest võimalusest võivad paljud ainult unistada.

Soomes F-Secure’is praktikal olnud Getteri juures märgati tema huvi pingutust nõudvate ülesannete vastu. Pärast seda, kui ta oli osalenud kogenud juristi juhendamisel lepinguläbirääkimistel, paluti tal järgmised läbirääkimised korraldada juba täiesti iseseisvalt. Samuti paluti Getteril koolitada mitmesajapealist auditooriumi. Kui praktikandi ja tema juhendaja vahel on usalduslik suhe, siis võibki juuratudeng Eestist koolitada mõnes riigis suurt hulka inimesi. Nii võib praktika käigus omandada väga mitmekülgseid kogemusi.

Rahvusvaheline tugi

Ameerika unelm. USA-s praktikal olnud Kirsti Pent sai kasulikke kontakte, millest on olnud abi ka tema edasises töös. FOTO: Erakogu

Võõra riigi oludega kohanemine võtab paratamatult aega. Seda mõistavad hästi ka praktikapakkujad, kes püüavad praktikandi elu võimalikult ladusaks teha. USA-s hoolitses advokaadibüroo Butzel Long Kirsti vaba aja sisustamise ja suhete loomise eest. Lisaks töistele üritustele pakuti talle võimalust osaleda ettevõtmistes, kus pastakad jäeti lauanurgale vedelema ja juristide näpus olnud kontrahtid asendusid veiniklaasidega.

Butzel Longis tunti huvi USA-s levinud, kuid Euroopas vähem populaarsete spordialade vastu ja töötajatele hangiti hooajapileteid, et nood saaksid kliente mängudele viia. Mõistagi sai ka Kirsti nõnda ameerikalikku pesapalli ja jäähokit vaatamas käia. Muu hulgas õnnestus tal jälgida kolmandast reast NBA mängu ning näha oma silmaga San Antonio Spursi ja Detroit Pistonsi legende Tim Duncanit, Tony Parkerit ja Allen Iversoni. Hilisõhtuti Kanal 12 vahendusel NBA kui korvpallietaloni mänge vaadates võib ainult ette kujutada, mis tunne on seda kõike vahetult kogeda.

STEP-i programmi kaudu praktikale minnes saavad üliõpilased lisaks töökollektiivi soovitustele ideid vaba aja veetmiseks ka kohalikult ELSA organisatsioonilt. Ühendus toetab neid ka kõikvõimalikes muudes küsimustes – Soomes sai Getter kohalikult ELSA harult abi elamispinna leidmisel. Samuti korraldati talle kohtumisi teiste STEP-i programmi kaudu praktikale tulnud noortega.

Elu pärast praktikat

Nagu kõik muu, peab ka praktika kord lõppema. See aga ei tähenda, et praktikal käinu jaoks peaks see eluraamatu peatükk igaveseks sulguma – sugugi mitte. Kirsti on praeguseks advokaadibüroo TGS Baltic partner ning pangandus- ja finantsõiguse töögrupi juht. Kui tal on vaja USA advokaatidega nõu pidada, saab ta oma praktika juhendajalt ja tema võrgustiku kaudu palju abi. Praktika on ajutine, kuid saadud elamus ja loodud suhted võivad püsida veel pikka aega.

Hoopis teisiti on läinud Getteril, kes jäi praktika lõppedes oma praktikapakkuja juurde tööle. Kolm ja pool aastat hiljem toimetab ta endiselt F-Secure’is, kus ta on tarbijate küberkaitsevaldkonna juhtiv jurist.

Nii Kirsti kui Ka Getteri näitel võimaldab praktikal osalemine arendada oma pädevust ja saada paremaks erialaspetsialistiks. Lisaks saab koguda mälusoppidesse sündmusi, mis mõlguvad elu lõpuni meeles ja millest saab kunagi lähedastele või miks mitte ka suurele auditooriumile jutustada. 

Joosep Kuusk

õigusteaduse bakalaureuseõppe üliõpilane, ELSA Estonia asepresident praktikavahetuse alal

Jaga artiklit